Be a Spark, join the movement!

In Friesland hebben we een droom. Samen bouwen we aan een duurzame, circulaire wereld. Overal zijn initiatieven te vinden van mensen die verder kijken dan de dag van vandaag en die zorg dragen voor zichzelf, anderen en de aarde.

SPARK stimuleert deze beweging in het onderwijs. Bekijk de Eregalerij om te zien wat er al gebeurt en sluit aan door ook jouw initiatief toe te voegen!

Play

Bouw mee!
Bekijk de video

Hoe doe ik mee?

SPARK is er voor docenten, directeuren, conciërges, onderwijsassistenten, beleidsmakers en bestuurders, kortom, voor iedereen die bezig is om onderwijs te maken!

Meedoen kan op drie manieren
1. Voeg jullie initiatief toe aan de Eregalerij
2. Verdien een Spark Award door met je team de Zelfscan te doen
3. Vraag gratis 2 uur ondersteuning aan door Contact op te nemen

Play

Bekijk de video

Wat is Spark?

Spark is een initiatief van Vereniging Circulair Friesland. Naast onderwijs zijn er ook aanjagers actief op thema's als mobiliteit, voedsel, energie, landbouw, water, enz. Bedrijven, overheden en scholen werken samen aan de 17 Duurzame Werelddoelen van de VN.

Spark is trots op de internationale naam die jongeren met ons bedachten. Elk vuur begint met een vonk, we starten in Friesland en sluiten aan op de wereldwijde beweging van mensen die zich inzetten voor positieve verandering.

Aan welke doelen lever jij een bijdrage?
Voeg hier jouw Spark toe
Pijltje Friese Sparks Teller: 404
Eregalerij Zoeken op:
Genderneutrale wc’s
O3 Leeuwarden
Gendergelijkheid

Jildou Janse, Esmee Haakma en Maaike van der Geest

Drie studenten, Jildou Janse, Esmee Haakma en Maaike van der Geest, lopen stage bij O3 Leeuwarden en hebben een infographic (klik hier) gemaakt om...
"
Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere."

Albert Einstein

Eindpresentatie balans people, planet en profit
Van Hall Larenstein
Minor international business and natural resources
Kwaliteitsonderwijs
Verantwoorde consumptie en productie

Pauline Drost

Op 16 juni in de ochtend sloot de minor International Business & Natural Resources haar semester van hybride onderwijzen en leren af. Het doel...
Burger vs. Consument
Van Hall Larenstein
Verantwoorde consumptie en productie

Pauline Drost

Pauline Drost, docente minor International Business & Natural Resources aan de hogeschool Van Hall Larenstein, wil het komend schooljaar in haar klas een discussie...
Muziek en duurzaamheid verbinden
Van Hall Larenstein
Bosbouw
Alle doelen

Collin Timmer

Collin Timmer studeert Bosbouw management aan de Van Hall Larenstein in Velp. Naast zijn studie heeft hij een grote passie voor muziek. Daar is...
Internationaal schoolproject met SDG’s
Van Hall Larenstein
International Business & Natural Resources
Alle doelen
Kwaliteitsonderwijs
Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Pauline Drost

Pauline Drost, docente minor International Business & Natural Resources aan de Van Hall Larenstein, gaat met de eerstejaarsstudenten in het eerste lesblok a.s. schooljaar...
Ekolarium Research Report
NHL Stenden
minor Sustainable Society
Alle doelen

Stefanie Almond, Stefan Kempenaar en Tamara Meszaros

Stefanie Almond, Stefan Kempenaar en Tamara Meszaros, schreven voor hun minor Sustainable Society aan de NHL Stenden, een onderzoeksrapport voor het Ekolarium, een beleefcentrum...
Keer de zee niet langer de rug toe
NHL Stenden hogeschool
Ruimtelijke Ontwikkeling
Leven op het land

Nynke Agnes Postma

Het laatste onderzoek die meedoet aan de LC awards, georganiseerd door het Leeuwarder Courant, is het onderzoek van Nynke Agnes Postma. Voor haar afstudeeropdracht...
"
Liefde voor je leefomgeving begint met respect voor de grond."

Aldo Leopold

Oude vlaggen krijgen een nieuw leven als fles
hogeschool NHL Stenden
chemie
Klimaatactie
Verantwoorde consumptie en productie

Rianne van den Akker

Rianne van den Akker heeft onderzocht hoe gebruikt polyethyleentereftalaat chemisch gerecycled kan worden. Dit heeft ze gedaan met de oude vlaggen van de Dokkumer...
Bodemraad voor veehouders
Hogeschool van Hall Larenstein
Dier en Veehouderij
Duurzame steden en gemeenschappen

Sanne Koopmans Renske Atsma

Sanne Koopmans en Renske Atsma van de opleiding Dier en Veehouderij op de Hogeschool van Hall Larenstein geven bodemraad aan veehouders. Met hun bodemraad...
Boeren op veenweidegrond, maar dan wel duurzaam
RUG Campus Fryslân
Duurzame steden en gemeenschappen
Industrie, innovatie en infrastructuur

RUG Campus Fryslân

Nog een van de mooie initiatieven die meedoen aan de LC Awards, een onderzoek hoe veehouders op veengrond uitstoot kunnen verminderen op een haalbare...
1 2 3 4 41
meer Sparks!
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu