Waarom Spark The Movement?!

Met alle scholen en opleidingen in Friesland versterken we de beweging om samen te bouwen aan een circulaire economie en een toekomstwaardige wereld. De 17 Duurzame Werelddoelen van de VN brengen duidelijk in beeld wat dit concreet betekent.

SPARK nodigt docenten, directeuren, conciërges, onderwijsassistenten, beleidsmakers en bestuurders, kortom, iedereen die bezig is om onderwijs te maken, uit om jongeren te helpen ontdekken hoe we in een lokale context duurzame oplossingen kunnen vinden. 

Eregalerij

Elke les, elk project, elke actie die bijdraagt aan een duurzame wereld is voor ons een Spark. En ook kleine vonken waarderen we: elke bijdrage kan de bewustwording van het belang om anders naar onze wereld te kijken aanwakkeren.

Alle Friese Sparks verzamelen we in de Eregalerij. Op de kaart kan je bovendien zien welke bedrijven en gemeenten actief bezig zijn met duurzaamheid. Als je weet wat waar gebeurt kan je slimmer en sneller in actie komen.

Maar … actie alleen is niet genoeg. Bouwen aan een circulaire economie en aan duurzaamheid betekent zorgdragen voor jezelf, voor anderen en je leefomgeving en dus dat je verder kijkt dan je eigen grenzen en verder dan de dag van vandaag. 

Zelfscan 

Duurzaam leren doen en denken is meer dan het doorlopen van een les of een project: het vraagt van ons om op een andere manier naar de wereld te leren kijken. SPARK biedt daarom ook een gratis Zelfscan, gebaseerd op een integrale schoolaanpak.

Naast wat we jongeren leren is het ook belangijk om na te denken hoe we leren, waar we leren, van wie we leren en met wie. Door het curriculum, de didactiek, de bedrijfsvoering, onze deskundigheid als docenten én de relatie tussen de school/opleiding en de maatschappij (de schoolcultuur) op elkaar af te stemmen vergroot je de impact van wat we jongeren in dit geval willen helpen ontdekken: hoe kan jij met jouw talent van betekenis zijn in deze wereld?

SPARK nodigt alle basisscholen, voortgezet onderwijs scholen, alle MBO en HBO opleidingen en University Campus Fryslân uit om deze vraag op te pakken. Met de Zelfscan krijg je inzicht in de vraag waar jij en je onderwijsteam nu staat én wat je kan doen om duurzaamheid een stukje verder te verankeren in jullie onderwijs.

SPARK van de maand

Maandelijks kiest een wisselende jury uit de Eregalerij de SPARK van de maand, op basis van originaliteit, impact en de frequentie waarmee scholen en opleidingen hun inzet op het gebied van Circulaire Economie en een Duurzame Maatschappij in de spotlights zetten. Bekijk in de Eregalerij welke scholen deze waardering al ontvingen!

Over ons
SPARK, dat zijn jij en ik: iedereen die de vonk voor leren voor duurzame ontwikkeling doet ontbranden.

Maar de drijvende krachten om de beweging verder te helpen zijn:

Heleentje Swart
Verbinder en doorzetter; ontwikkelt SPARK met decennium ervaring op zak. Geeft 100% en denkt in kansen.

Sander Bos
Inspirator en klankbord; stond aan de wieg van SPARK the movement. Geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Lennie Qiu
Communicatie expert en strateeg; creatieve daadkracht. Geeft bedachtzaam en raak haar ideeën.

Contact

Heb je behoefte aan ondersteuning of advies? Dat kan via ons contactformulier, telefonisch (0683905690), per mail of aan de hand van een persoonlijk gesprek: elke school of opleiding die aan de slag gaat met circulaire economie of met duurzaamheid kan aanspraak maken op 2 uur ondersteuning vanuit SPARK the movement!

Ja, ik doe mee!