Waarom SPARK the Movement?!

SPARK nodigt docenten, directeuren, conciërges, onderwijsassistenten, beleidsmakers en bestuurders, kortom, iedereen die bezig is om onderwijs te maken, uit om jongeren te helpen ontdekken hoe we in een lokale context duurzame oplossingen kunnen vinden.


Circulaire ambitie regio Friesland

SPARK the movement is een initiatief van Circulair Friesland om het onderwijs structureel te betrekken bij de beweging richting een circulaire economie en een duurzame wereld. Circulair Friesland is in 2016 gestart met 20 leden. Ondertussen zijn dit er meer dan 80. Naast bedrijven zijn verschillende overheden, alle MBO, HBO en WO instellingen aangesloten.

Vanuit Circulair Friesland zijn aanjagers actief op verschillende thema’s. Op dit moment zijn dat energie, water, landbouw, mobiliteit, voedsel, biomassa, bio-plastics, inkoop en onderwijs. Zij zorgen voor kennisdeling en kennisontwikkeling.

Maandelijks vindt er een Circulair Café plaats: iedereen is hier van harte welkom! Meer informatie vindt u via https://www.circulairfriesland.frl.

Eregalerij

Elke les, elk project, elke actie die bijdraagt aan een duurzame wereld is voor ons een Spark. En ook kleine vonken waarderen we: elke bijdrage kan de bewustwording van het belang om anders naar onze wereld te kijken aanwakkeren.

Alle Friese Sparks verzamelen we in de Eregalerij. Op de kaart kan je bovendien zien welke bedrijven en gemeenten actief bezig zijn met duurzaamheid. Als je weet wat waar gebeurt kan je slimmer en sneller in actie komen.

Maar … actie alleen is niet genoeg. Bouwen aan een circulaire economie en aan duurzaamheid betekent zorgdragen voor jezelf, voor anderen en je leefomgeving en dus dat je verder kijkt dan je eigen grenzen en verder dan de dag van vandaag.


Zelfscan

Duurzaam leren doen en denken is meer dan het doorlopen van een les of een project: het vraagt van ons om op een andere manier naar de wereld te leren kijken. SPARK biedt daarom ook een gratis Zelfscan, gebaseerd op een integrale schoolaanpak.

Naast wat we jongeren leren is het ook belangrijk om na te denken hoe we leren, waar we leren, van wie we leren en met wie. Door het curriculum, de didactiek, de bedrijfsvoering, onze deskundigheid als docenten én de relatie tussen de school/opleiding en de maatschappij (de schoolcultuur) op elkaar af te stemmen vergroot je de impact van wat we jongeren in dit geval willen helpen ontdekken: hoe kan jij met jouw talent van betekenis zijn in deze wereld?

SPARK nodigt alle basisscholen, voortgezet onderwijs scholen, alle MBO en HBO opleidingen en University Campus Fryslân uit om deze vraag op te pakken. Met de Zelfscan krijg je inzicht in de vraag waar jij en je onderwijsteam nu staat én wat je kan doen om duurzaamheid een stukje verder te verankeren in jullie onderwijs.

Wie zit er achter SPARK the movement?

SPARK, dat zijn jij en ik: iedereen die de vonk voor leren voor duurzame ontwikkeling doet ontbranden.

Maar de drijvende krachten om de beweging verder te helpen zijn:

Heleentje Swart
Verbinder en doorzetter; ontwikkelt SPARK met decennium ervaring op zak. Geeft 100% en denkt in kansen.

Marjan Nijenbanning
Circulaire Expeditieleider; een duizendpoot met kennis over ondernemerschap, circulaire innovatie en onderwijssystemen; met vaarheidheid om verschillende partijen te verbinden en te inspireren.

Sander Bos
Inspirator en klankbord; stond aan de wieg van SPARK the movement. Geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Max Eisenbart
Stagiair jeugdcoördinator Regional Centre of Expertise (RCE) Spark Fryslân en studeert BSc Global Responsibility and Leadership aan de RUG/Campus Fryslân.

Meer lezen over de stagiaires en hun stageopdracht? Klik dan hier.

Contact

Heb je behoefte aan ondersteuning of advies? Dat kan via ons contactformulier, telefonisch (0683905690), per mail of aan de hand van een persoonlijk gesprek: elke school of opleiding die aan de slag gaat met circulaire economie of met duurzaamheid kan aanspraak maken op 2 uur ondersteuning vanuit SPARK the movement!

Spark The Movement Map
CSG Comenius Marienburg CSG Comenius Marienburg
Achter de Hoven 118
8933 CR Leeuwarden

De Twamaster De Twamaster
B.K. van de Bergstrjitte 2
9005 PW Wergea

Stellingwerf College Stellingwerf College
Quadoelenweg 29
8431 LN Oosterwolde

Nordwin College (Jansoniusstraat) Nordwin College (Jansoniusstraat)
Jansoniusstraat 2a
8934 BM Leeuwarden

Nordwin College (Tadingastraat) Nordwin College (Tadingastraat)
Tadingastraat 3
8932 PJ Leeuwarden

Nordwin College (Haskeruitgang) Nordwin College (Haskeruitgang)
Haskeruitgang 105
8447 CK Heerenveen

Nordin College (Harste) Nordin College (Harste)
Harste 2
8602 JX Sneek

Nordin College (Domela Nieuwenhuisweg) Nordin College (Domela Nieuwenhuisweg)
Domela Nieuwenhuisweg 3
8447 GK Heerenveen

Nordin College (Jansoniusstraat) Nordin College (Jansoniusstraat)
Jansoniusstraat 2
8934 BM Leeuwarden

Nordwin College (Prof. Wassenberghstraat) Nordwin College (Prof. Wassenberghstraat)
Prof. Wassenberghstraat 3
9285 PS Buitenpost

Friese Poort (Birdaarderstraatweg) Friese Poort (Birdaarderstraatweg)
Birdaarderstraatweg 125
9101 CZ Dokkum

Friese Poort (Leidijk) Friese Poort (Leidijk)
Leidijk 49
9202 TW Drachten

Friese Poort (Harste) Friese Poort (Harste)
Harste 4-6
8602 JX Sneek

Friese Poort (Anne Wadmanwei) Friese Poort (Anne Wadmanwei)
Anne Wadmanwei 6
8914 BD Leeuwarden

Friese Poort (Egelantierstraat) Friese Poort (Egelantierstraat)
Egelantierstraat 70
8924 EP Leeuwarden

Friese Poort (Wilaarderburen) Friese Poort (Wilaarderburen)
Wilaarderburen 1
8924 JK Leeuwarden

Friese Poort (De Eenhoorn) Friese Poort (De Eenhoorn)
De Eenhoorn 4
8932 NX Leeuwarden

Friesland College (Van Knobelsdorffplein) Friesland College (Van Knobelsdorffplein)
Van Knobelsdorffplein 6
9203 DJ Drachten

Friesland College (Sint Antoniusplein) Friesland College (Sint Antoniusplein)
Sint Antoniusplein 5-2
8601 HJ Sneek

Friesland College (Almenumerweg) Friesland College (Almenumerweg)
Almenumerweg 1
8861 KM Harlingen

Friesland College (Saturnus) Friesland College (Saturnus)
Saturnus 7
8448 CC Heerenveen

Friesland College (Abe Lenstra Boulevard) Friesland College (Abe Lenstra Boulevard)
Abe Lenstra Boulevard 2
8448 JA Heerenveen

Friesland College (Julianalaan) Friesland College (Julianalaan)
Julianalaan 97
8931 AH Leeuwarden

Friesland College (Ruiterskwartier) Friesland College (Ruiterskwartier)
Ruiterskwartier 41
8911 BP Leeuwarden

NHL Hogeschool Leeuwarden / Stenden NHL Hogeschool Leeuwarden / Stenden
Rengerslaan 8
8917 DD Leeuwarden

RUG / Campus Fryslân RUG / Campus Fryslân
Sophialaan 1
8911 AE Leeuwarden

Hogeschool Van Hall Larenstein Hogeschool Van Hall Larenstein
Agora 1
8934 CJ Leeuwarden

Gemeente Smallingerland Gemeente Smallingerland
Gauke Boelensstraat 2
92013 RM Drachten

Rijkswaterstaat Noord-Nederland Rijkswaterstaat Noord-Nederland
Zuidersingel 3
8911 AV Leeuwarden

Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen
Voorstraat 35
8860 HA Harlingen

Gemeente Dantumadiel Gemeente Dantumadiel
Hynsteblom 4
9104 GZ Damwald

Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân
Kuipersweg 5
9285 SN Buitenpost

Samenwerkingsverband de Waddeneilanden Samenwerkingsverband de Waddeneilanden
Waddenpromenade 1
8861 NT Harlingen

Gemeente Heerenveen Gemeente Heerenveen
Crackstraat 2
8441 ES Heerenveen

Gemeente Opsterland Gemeente Opsterland
Hoofdstraat 82
9244 CR Beetsterzwaag

Gemeente Ooststellingwerf Gemeente Ooststellingwerf
Het Oost 11
8431 BA Oosterwolde

Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Tytsjerksteradiel
Raadhuisweg 3
9250 AA Burgum

Gemeente Weststellingwerf Gemeente Weststellingwerf
Griffioenpark 1
8470 AB Wolvega

Provincie Fryslan Provincie Fryslan
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden

Gemeente Sud-West Fryslan Gemeente Sud-West Fryslan
Marktstraat 15
8601 CR Sneek

Gemeente De Fryske Marren Gemeente De Fryske Marren
Herema State 1
8501 AA Joure

Gemeente Leeuwarden Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

Friese Milieu Federatie Friese Milieu Federatie
Agora 6
8934 CJ Leeuwarden

Wetterskip Fryslân Wetterskip Fryslân
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

Ondernemerskring Heerenveen Ondernemerskring Heerenveen
Kempenaerssingel 10-22
8442 LZ Heerenveen

Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland
De Opslach 51
8448 GV Heerenveen

Empatec Empatec
Tingietersstraat 1
8601 WJ Sneek

Nivo Noord Nivo Noord
Avondsterweg 1
8938 AK Leeuwarden

VNO NCW VNO NCW
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag

Centre of Expertise Water Technology Centre of Expertise Water Technology
Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

WaterAlliance WaterAlliance
Agora 4
8934 CJ Leeuwarden

Wetsus Wetsus
Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

Antea Group Nederland Antea Group Nederland
Tolhuisweg 57
8443 DV Heerenveen

Caparis N.V. Caparis N.V.
Ampèrelaan 2
9207 AM Drachten

De Harmonie De Harmonie
Ruiterskwartier 4
8911 BP Leeuwarden

Ekwadraat Ekwadraat
Legedyk 4
8935 DG Leeuwarden

De Haan Advocaten De Haan Advocaten
Tesselschadestraat 10
8913 HB Leeuwarden

De Friesland Zorgverzekeraar De Friesland Zorgverzekeraar
Harlingertrekweg 53
8901 BB Leeuwarden

Friesland Lease Friesland Lease
De Lange West 96
9201 CH Drachten

Anker Stuy Verven Anker Stuy Verven
Hellingwal 1
8407 Em Terwispel

Inbo Architecten Inbo Architecten
Koornbeursweg 75D
8442 DJ Heerenveen

Roelofs Groep Roelofs Groep
Dorpstraat 20
7683 BJ Den Ham

Alynia Architecten Alynia Architecten
Zuiderhaven 73
8861 CM Harlingen

Lodema Elektrotechniek Lodema Elektrotechniek
Uranusweg 12
8938 AJ Leeuwarden

Van Vuuren Grou B.V. Van Vuuren Grou B.V.
J.W. de Visserwei 5
9001 ZE Grou

Opnieuw B.V. Opnieuw B.V.
Newtonstraat 20
9285 XX Buitenpost

Wits Noord B.V. Wits Noord B.V.
Dopplerlaan 6
9200 AR Drachten

VDM Woningen VDM Woningen
Buorren 40A
9289 HH Drogeham

P. de Vries Installatietechnieken P. de Vries Installatietechnieken
Polluxweg 13
8938 AZ Leeuwarden

Machinefabriek SG Ruiter & Zn B.V. Machinefabriek SG Ruiter & Zn B.V.
Schoenmakersstraat 17
8601 WC Sneek

OrangeGas OrangeGas
Abe Lenstra Boulevard 52
8448 JB Heerenveen

Bouwbedrijf Lont Bouwbedrijf Lont
De Wissel 19
9076 PT Sint Annaparochie

Achterbosch Zantman architecten Achterbosch Zantman architecten
Oosterkade 72
8911 KJ Leeuwarden

Accolade Accolade
Van Kleffenslaan 5
8440 AH Heerenveen

Van Wijnen Gorredijk Van Wijnen Gorredijk
Badweg 42
8401 BL Gorredijk

Van der Wiel Van der Wiel
De Meerpaal 11
9206 AJ Drachten

Spaansen B.V. Spaansen B.V.
Scheidersweg 6
1731 LX Winkel

Oosterhof Holman Oosterhof Holman
Kievitsweg 13
9843 HA Grijpskerk

Elkien Elkien
De Opslach 69
8440 AV Heerenveen

Bouwgroep Dijkstra Draisma Bouwgroep Dijkstra Draisma
De Marne 120
8701 MC Bolsward

Bouwbedrijf Jorritsma Bouwbedrijf Jorritsma
Harlingerstraat 72
Postbus 22 Bolsward

Bouw Waar Bouw Waar
Wagenmakerstraat 1
8601 VA Sneek

Omrin Omrin
Hidalgoweg 5
8938 BA Leeuwarden

Lankhorst Engineered Products Lankhorst Engineered Products
Prinsengracht 2
8607 AD Sneek

Mulder Agro Mulder Agro
Foarwei 45
9298 JC Kollumerzwaag

Bioclear Earth Bioclear Earth
Rozenburglaan 13
9727 DL Groningen

Atlantis Handelshuis Atlantis Handelshuis
Ambachtsweg 10AA
1785 AJ Den Helder

Biomassa Fryslan Biomassa Fryslan
Skiplaed 4
9035 BA Dronrijp

Snoek Hoveniers Snoek Hoveniers
Biensma 6
9001 ZZ Grou

Friese Milieu Federatie Friese Milieu Federatie
Agora 6
8934 CJ Leeuwarden

Zilt Proefbedrijf Zilt Proefbedrijf
Hoornderweg 42
1797 RA Den Hoorn

Westra Loonbedrijf Franeker Westra Loonbedrijf Franeker
Voltastraat 9
8801PL Franeker

Paques Paques
Tjalke de Boerstrjitte 24
8561 EL Balk

Ecostyle Ecostyle
Ecomunitypark 1
8431 SM Oosterwolde

Donker Groen B.V. Donker Groen B.V.
Harste 5
8602 JX Sneek

Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu