Manifest Duurzaam Pedagogisch Leiderschap

NHL Stenden • Jose Middendorp
Alle doelen
Kwaliteitsonderwijs

Het lectoraat opvoeden en opleiden naar duurzaam en democratisch samenleven heeft als doel om het pedagogisch handelen -de wijze waarop leraren opvoeden en ontwikkeling begeleiden- van onderwijsprofessionals opnieuw op de kaart te zetten. Door het thema pedagogisch leiderschap onder de aandacht te brengen beoogt lector José Middendorp een hoopvolle toekomst te creeëren voor toekomstige generaties.

Dit manifest geeft de waarden aan vanuit waar deze pedagogiek wordt ontwikkeld. Klik hier voor meer informatie!

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu