SPARK RCE Fryslân

Sinds januari 2021 is SPARK the Movement door de VN erkend als RCE Fryslan. Daarmee maken we deel uit van een internationaal netwerk van regio’s die net als het noorden van Nederland inzetten op de transitie richting een circulaire economie en een duurzame samenleving. 

RCE on ESD staat voor Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development. Liever dan een centrum zien we SPARK als een Regional Community waarbinnen expertise voor duurzame ontwikkeling wordt opgebouwd. 

We vormen het knooppunt in een ecosysteem van scholen (van basisonderwijs tot universiteit) en van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Deze regionale gemeenschappen richten zich op het gezamenlijk leren voor duurzame ontwikkeling en zijn verbonden met het Europese en het mondiale RCE Netwerk.


Missie

SPARK leert met het onderwijs bouwen aan brede welvaart, gebaseerd op een circulaire economie en een inclusieve samenleving.

Wij bouwen we aan een nieuwe realiteit!


Visie

In Friesland is een groeiende groep bedrijven, overheden en burgers actief om een circulaire economie en een duurzame samenleving te realiseren. Steeds beter raken deze netwerken georganiseerd en steeds steviger krijgt ambities vorm: wij willen in 2025 bij de innovatieve koplopers van Europa horen.

SPARK biedt alle geledingen in het Friese onderwijs de inspiratie, de expertise en de handvatten om met regionale partners samen te leren hoe brede welvaart concreet vorm kan krijgen.

Dit doen wij, omdat we geloven dat er drievoudige meerwaarde ontstaat wanneer jongeren de kennis, de vaardigheden en de houding ontwikkelen die bijdraagt aan brede welvaart: voor henzelf, voor een sociaal en ecologisch duurzame regio, en voor een betekenisvolle, toekomstwaardige propositie van de noordelijke economie. 

Wij doen dat op basis van de 5 Priority Action Areas for ESD (Education for Sustainable Development) van UNESCO, de Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN en de 7 circulaire ontwerpprincipes van Vereniging Circulair Friesland/ Metabolic.


Nieuws

Op 8 en 9 februari 2022 hostte SPARK the Movement een European RCE Meeting deel I, een online conferentie, waarbij verschillende RCE’s van andere landen uit het netwerk Europa bijeenkwamen.


Van 10 t/m 13 oktober 2022 organiseerde SPARK the Movement een fysieke European RCE Meeting deel II. Bekijk terug via de knop hieronder.


Agenda

Volgende RCE bijeenkomst | onbekend
Houd de website van Global RCE Network voor opkomende agenda activiteiten in de gaten op www.rcenetwork.org.