Inspiratie

ALGEMEEN

 • Wil je weten wat Spark heeft bereikt in 2019? Klik hier voor het jaarverslag!

CURRICULUM

 • Met GroenGelinkt zoek én vind je inspirerende leermaterialen, gastlessen en workshops over natuur, milieu en duurzaamheid. Ook vind je interessante buitenlocaties bij jou in de buurt. Je kunt altijd gratis zoeken en zonder inlog. PO, VO, MBO
 • Actuele praktijkverhalen vormen het kloppend hart van de leermiddelen van IKcircuLEER. Je maakt kennis met ondernemers en vakmensen die hun ervaringen met je delen. Deze duurzame koplopers ontmoet je in lesbrieven, op het online platform, in lesvideo’s of webinars. Ook gastlessen en bedrijfsexcursies zijn mogelijk. VMBO
 • Greenpeace biedt lesmateriaal voor basis- en voortgezet onderwijs. In de docenten handleidingen lees je bij welke kerndoelen de pakketten aansluiten. Het materiaal is kosteloos te gebruiken en vergt weinig voorbereidingstijd. PO, VO
 • Wat zijn de SDG’s? Hier zowel de link naar de site over Duurzame Werelddoelen (Sustainable Development Goals van de VN) als naar een inspirerend filmpje ‘We, the People‘. PO, VO, MBO, HBO, WO
 • Op World’s Largest Lesson kan je als leraar een gratis snelcursus volgen in de SDG’s. Er is lesmateriaal per Duurzame Werelddoel, op leeftijdscategorie, boeken, films en spellen etc. Ook kan je op de interactieve kaart zien wat de rest van de wereld al doet, en ook je eigen bijdrage toevoegen.
 • De 17 doelen die je deelt is een site van en voor basisschoolleerlingen/ leerlingen onderbouw VO over de Duurzame Werelddoelen. PO, VO
 • Wereldwijd haalt een derde van onze voedselproductie ons bord niet. Dat is niet alleen zonde van het voedsel, maar ook van alles wat nodig is om het voedsel te kunnen consumeren. InStock biedt gratis lesmateriaal over voedselverspilling. PO
 • Energy Challenges is het project waar gedrag en techniek samenkomen en jongeren het verschil maken! Spelenderwijs ontdekken jongeren hun talent en maken ze kennis met de wondere wereld van duurzaamheid, energie en techniek. Alleen al door gedragsverandering kun je 15% besparen! PO, VO
 • Tijdens de Waste Battle dagen we jongeren tussen 10-26 jaar uit om in drie dagen een oplossing te bedenken waarmee zwerfvuil wordt voorkomen. Dit wordt bereikt door het onbewuste gedrag op een positieve manier te beïnvloeden met behulp van de theorien nudging of gamification. Het winnende idee wordt door de winnaars waargemaakt met behulp van de partners. PO, VO
 • DAREL education biedt interactieve en leerzame masterclasses aan met een ochtend- en middagprogramma in duurzame onderwerpen.
 • BEAAM-NL-junior gratis lespakket te downloaden voor de bovenbouw van het primair onderwijs hoe zij het eigen schoolgebouw duurzamer kunnen maken en leren hoe ze een advies kunnen opstellen voor de directeur. BEAAM-NL-medior Duurzaamheidsscan en Beroepsoriëntatie is voor het voortgezet onderwijs. Zij doen het zelfde als de junior lespakket, maar leren ook over het beroepenveld in de bouw.
 • Op Leren voor Duurzame Ontwikkeling vind je een overzicht aan praktische handvaten en lesmateriaal per onderwijsniveau om bezig te gaan voor een duurzame ontwikkeling.

DIDACTIEK

 • Leren voor Duurzame Ontwikkeling richt zich op het ontwikkeling van kennis, vaardigheden, houding en waarden die nodig zijn om een duurzame toekomst te scheppen. De Handleiding voor LvdO is een rijke inspiratiebron, niet alleen voor Technasia. PO, VO, MBO, HBO, WO
 • Het boek ’32 lessen voor de toekomst’ laat een vernieuwende kijk op onderwijs zien. En staat vol praktische voorbeeldlessen die leerlingen van de basisschool – op hun eigen niveau – bij een duurzame wereld betrekken. PO (onder-, midden en bovenbouw)
 • In deze vijfde aflevering van de online masterclass-serie over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen gaat Arjen Wals, UNESCO-leerstoelhouder Social Learning for Sustainability, in op de vraag wat voor type onderwijs, wat voor soort leerprocessen en leeromgevingen nu bij uitstek geschikt zijn om te breken met onduurzame waarden, routines en leefstijlen. PO, VO, MBO, HBO, WO

BEDRIJFSVOERING

 • De energietransitie is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Energy Challenges maakt leerlingen eigenaar van de energierekening op school. Op eigen wijze voeren zij campagne voor energiebesparing en duurzaamheid. Spelenderwijs ontdekken jongeren hun talent en maken ze kennis met de wondere wereld van duurzaamheid, energie en techniek. PO, VO
 • Eco-Schools is een internationaal programma van de VN en streeft ernaar dat aandacht voor duurzaamheid is ingebed in het onderwijs, de organisatie en de omgeving van de school. Met behulp van concrete werkboeken, vragenlijsten, scans en workshops helpen de producten en begeleiders van Eco-Schools scholen om dat te bereiken. De ‘Groene Vlag’ van Eco-Schools is de kroon op jullie werk! PO, VO
 • Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Hobéon ondersteunt uw opleiding of instelling bij het verwezenlijken van uw sustainable goals. Wij ondersteunen scholen bij de borging van duurzame ontwikkeling. MBO, HBO, WO
 • Het Groene Kompas is een tool die onderwijsteams helpt om op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek te gaan over het verankeren van duurzame ontwikkeling in de school en/of opleiding. Aan de hand van vier thema’s bepaal je waar jij en je team nu staan en wat jullie gezamenlijke ambitie is. De uitkomsten van het gesprek kan je gebruiken als input voor een teamplan. Het Groene Kompas is gratis en vertaald in het Engels en Taiwanees.

PROFESSIONALISERING

 • Op de site van de Coöperatie Leren voor Morgen vind je onder andere een overzicht van trainingen en cursussen. PO, VO, MBO, HBO, WO
 • Vereniging Circulair Friesland organiseert elke maand een Circulair Café. Hier is iedereen welkom die zijn licht wil opsteken over wat er gaande is in de regio en daarbuiten op het gebied van circulaire economie. Bij Circulair Friesland werken aanjagers op de thema’s water, energie, mobiliteit, biomassa, biobased plastics, voedsel, landbouw en onderwijs. Wij zijn te allen tijde bereid om een gesprek aan te gaan! PO, VO, MBO, HBO, WO
 • Greenpeace biedt online trainingen aan of bij u op school voor basisschooldocenten, om duurzaam doen en denken (nog) beter te te integreren in de les. PO, VO
 • Met een netwerk van ruim 130 wetenschappers ondersteunt Het Groene Brein ondernemers die stappen willen zetten richting een nieuwe duurzame economie. MBO, HBO, WO
 • Nederland Circulair stimuleert mensen en organisaties om circulair te produceren, consumeren en organiseren. Naast de online community organiseren we ook praktische activiteiten en bieden we handige tools om organisaties en bedrijven ‘circulair’ verder te helpen. MBO, HBO, WO

SCHOOLCULTUUR

 • Duurzame PABO is het netwerk van pabo’s en basisscholen die actief bezig zijn met duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Sociale betrokkenheid, economische voorspoed, een schoon milieu en ruimte voor de natuur geven invulling aan het concept duurzame ontwikkeling. PO, PABO
 • De Missing Chapter Foundation legt strategische verbindingen tussen de onbevangen vragen van jongeren enerzijds en de mindset en acties van volwassenen anderzijds rondom de bezorgdheid over en zorg voor de toekomst van de aarde. PO, VO, MBO, HBO, WO
 • Van ego-centrisch naar ‘eco-centrisch’ in-de-wereld-zijn. In zijn boek De terugkeer van het lesgeven (2017) gaat onderwijspedagoog Gert Biesta o.a. in op de vraag: Zijn onze individuele wensen wenselijk voor ons samenleven? Niet-volwassen zijn is als je je geheel laat leiden door je eigen wensen en verlangens; volwassen zijn is wanneer je jezelf altijd de vraag stelt of wat jij wens wenselijk is, zowel voor jouzelf als voor jouw leven met anderen op onze planeet.