Be a Spark, join the movement!

In Friesland hebben we een droom. Samen bouwen we aan een duurzame, circulaire wereld. Overal zijn initiatieven te vinden van mensen die verder kijken dan de dag van vandaag en die zorg dragen voor zichzelf, anderen en de aarde.

SPARK stimuleert deze beweging in het onderwijs. Bekijk de Eregalerij om te zien wat er al gebeurt en sluit aan door ook jouw initiatief toe te voegen!

Play

Bouw mee!
Bekijk de video

Hoe doe ik mee?

SPARK is er voor docenten, directeuren, conciërges, onderwijsassistenten, beleidsmakers en bestuurders, kortom, voor iedereen die bezig is om onderwijs te maken!

Meedoen kan op drie manieren
1. Voeg jullie initiatief toe aan de Eregalerij
2. Verdien een Spark Award door met je team de Zelfscan te doen
3. Vraag gratis 2 uur ondersteuning aan door Contact op te nemen

Play

Bekijk de video

Wat is Spark?

Spark is een initiatief van Vereniging Circulair Friesland. Naast onderwijs zijn er ook aanjagers actief op thema's als mobiliteit, voedsel, energie, landbouw, water, enz. Bedrijven, overheden en scholen werken samen aan de 17 Duurzame Werelddoelen van de VN.

Spark is trots op de internationale naam die jongeren met ons bedachten. Elk vuur begint met een vonk, we starten in Friesland en sluiten aan op de wereldwijde beweging van mensen die zich inzetten voor positieve verandering.

Aan welke doelen lever jij een bijdrage?
Voeg hier jouw Spark toe
Pijltje Friese Sparks Teller: 461
Eregalerij Zoeken op:
Projecten rondom Floriade thema’s
Aeres
Betaalbare en duurzame energie
Duurzame steden en gemeenschappen
Goede gezondheid en welzijn
Leven op het land

Corry van den Berg

We hebben er desondanks voor gekozen om vier vraagstukken rondom de Floriade thema’s te gebruiken voor onze projecten. (voeding, gezondheid, energie en groen). Voor...
"
Nothing is softer or more flexible than water, yet nothing can resist it."

Lao Tze

De wereld buigt zich over de Lisdodde
Biosintrum
Industrie, innovatie en infrastructuur
Kwaliteitsonderwijs
Leven op het land
Verantwoorde consumptie en productie

Heleentje Swart

Op donderdag 1 september, wanneer het onderwijs weer opstart, heeft er een inspirerend bijeenkomst plaatsgevonden in het Biosintrum. Verschillende partners (onderwijs, overheid en bedrijfsleven)...
Samen vooruitgaan met nieuwe groene Kunde & Kennis
Van Hall Larenstein
minor International Business & Natural Resources
Duurzame steden en gemeenschappen
Industrie, innovatie en infrastructuur
Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Pauline Drost

Circulair kennis Met de kennis en kunde van nu kan er veel meer met producten van vroeger. Bijvoorbeeld de natuur nabootsen van wat de...
Innovatie in agrarische basismaterialen
Van Hall Larenstein
Industrie, innovatie en infrastructuur
Leven op het land
Verantwoorde consumptie en productie

Pauline Drost

Op 24 juni 2022, naar het eind van het schooljaar is er door studenten aan het Van Hall Larenstein een webinar georganiseerd voor studenten,...
Global Goals TV – terugblik + toekomst
Friesland College
Leerbedrijf Invloed Studenten
Alle doelen

Liesbeth Julianus

In deze laatste aflevering van het schooljaar blikken we terug en kijken we vooruit. Weet jij nog van de bosbranden in Australië? Door de...
Zorg & Welzijn actief voor Voedselbank
ROC Friese Poort
Zorg & Welzijn
Geen armoede
Goede gezondheid en welzijn
Kwaliteitsonderwijs
Ongelijkheid verminderen

H swart

Studenten Friese Poort Zorg & Welzijn steunen de voedselbank. Voedselbanken zien de aanvoer van voedsel teruglopen, zo ook in Smallingerland. Voorzitter Ruud Schaake trekt...
Schoolmoestuin Wisselbeker!
it Butenplak
Geen honger
Goede gezondheid en welzijn
Leven op het land
Verantwoorde consumptie en productie

NME De Naturij

Basisschool It Butenplak heeft de schoolmoustusn wisselbeker gekregen! De school verdient de wisselbeker vanwege de zorgvuldige aantal met prachtige opbrengsten. Per leeftijdsgroep werken de...
"
Liefde voor je leefomgeving begint met respect voor de grond."

Aldo Leopold

Groene Week met +30 bedrijven!
CSG Liudger
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Kwaliteitsonderwijs
Leven op het land

Wilma vd Zee

CSG Liudger organiseert opnieuw De Griene Wike, een groene week, voor alle leerlingen van klas 1, 2 en 3. Tijdens deze week staan er...
Global Goals TV – vrijheid
Friesland College
Leerbedrijf Invloed Studenten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Liesbeth Julianus

Global Goals TV staat deze keer in het teken van vrijheid. Dat vrijheid niet vanzelfsprekend zie je in deze aflevering. Sem gaat op bezoek...
Beste plan klimaatadaptatie van Friesland
RSG Simon Vestdijk
Duurzame steden en gemeenschappen
Leven op het land

Tijmen Sissing

Ruim 600 scholieren van de Technasiumscholen in Groningen, Friesland en Drenthe werken aan een creatief en vernieuwend klimaatadaptief plan. Een plan om de gevolgen...
1 2 3 47
meer Sparks!
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu