Bouwen aan circulair talent

Hogeschool Van Hall Larenstein • Pauline Drost
Duurzame steden en gemeenschappen
Geen honger
Goede gezondheid en welzijn
Klimaatactie
Kwaliteitsonderwijs

In de Week van de Circulaire Economie 2024 hebben we een serie korte filmpjes gemaakt van elke Friese mbo, hbo en van de universiteit. Jongeren vertellen hoe zij actief en praktisch een bijdrage leveren aan de circulaire economie (CE). In Friesland hanteren we 7 circulaire ontwerpprincipes, variërend van zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken van materialen tot het versterken van biodiversiteit, en van het gebruik van duurzame energie tot het vinden van sociale, ecologische en financiële meerwaarde bij het ontwikkelen van producten en diensten.

In deze video van VanHall Larenstein – VHL University of Applied Sciences delen studenten Nienke en Yme hun antwoorden op de vraag #WATLEERJIJ?

➡️Nienke Aal is vierdejaarsstudent Diermanagement. Ze ontwikkelde grote interesse in vraagstukken op het snijvlak van mens en milieu en maakte daarom de switch naar bodemonderzoek. Met het Biosintrum deed ze onderzoek 🔍 naar verschillende bemestingsmethoden zoals bokashi en vergeleek ze de opbrengsten. Nu ontwikkelt ze een unieke tool voor boeren om het herstel van de bodem in kaart 🗺te krijgen.

➡️Yme Snijder is derdejaarsstudent Bedrijfskunde & Agri-Business. Hij leerde afgelopen jaar bij Supply Chain Management hoe de cirkel zich kan sluiten. Zijn expertise is gericht op block chain en nu vanuit de minor Toekomstgericht Ondernemen gaat hij aan de slag met het maken van een beslisboom🌳 voor ondernemers om Agro Forestry te introduceren.

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu