Van vlas tot nieuw producten

Van Hall Larenstein • Pauline Drost
Industrie, innovatie en infrastructuur
Leven op het land
Verantwoorde consumptie en productie
Waardig werk en duurzame groei

Zoals in een vorige Spark, waar je van agrarisch restafval tot nieuwe producten kan komen, kan er ook bewust gekozen worden voor het telen van een duurzaam agrarisch grondstof om tot nieuwe producten te komen. In dit geval is dat vlas. De vlas landbouw en productie is door de Tweede Wereldoorlog teruggeschroefd tot bijna verdwenen, omdat de vraag ernaar was afgenomen en het bracht ook niet veel geld in de la. Voor de boeren was er veel meer rendement te halen uit aardappelen, mais en tarwe. Voor de Tweede Wereldoorlog hadden boeren vlas in de landbouw en was er een vlasproductie met textielfabrieken die dit grondstof verwerkten tot linnen. Verder was er ook niet veel bekend wat je nog meer met vlas als grondstof aan producten kon maken.

Dat is jammer, want vlas is een snelgroeiend grondstof, makkelijk te telen, te oogsten en zorgt voor een rijkelijker biodiversiteit. De bloemetjes van vlaszaden trekken veel bijen en insecten aan die de biodiversiteit ondersteunen. Daarmee perfecte kans om boeren te stimuleren de vlasteelt terug te halen. Studenten minor International Business & Natural Resources onderzoeken wat je nog meer met vlas kunt maken. Zodat de vraag naar vlas weer groeit. Ook onderzoeken zij hoe de vlasteelt teruggehaald kan worden. Waar vind je de mensen, wat voor fabrieken zijn lokaal mogelijk, eventueel een naaiatelier en dat allemaal zo lokaal mogelijk.

Producten die eventueel van vlas gemaakt kan worden zijn bijvoorbeeld: tassen, zeep, make-up, wattenschijfjes en -staafjes, andere soorten stoffen, een heel nieuw product dat nog niet bestaat. Stoffen op een natuurlijke manier geproduceerd met vlas kunnen weggegooid worden in de natuur, omdat het natuurlijk afbreekbaar is.

De betrokken studenten bij dit project komen van de scholen:
– Van Hall Larenstein, Leeuwarden en Velp: wild life management en bosbouw management
– NHLStenden, Leeuwarden: pabo: scheikunde
– Erasmus uitwisselingsstudent: international business, Madrid, Spanje
– HAN: international business

Afbeelding: Paul van de Velde (bron)

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu