Nieuwe grondstoffen van agrarisch afval

Van Hall Larenstein • Pauline Drost
Industrie, innovatie en infrastructuur
Leven op het land
Verantwoorde consumptie en productie

Tijdens een project van de minor International Business & Natural Resources aan de Van Hall Larenstein is in samenwerking met Campus Fryslân|Rijksuniversiteit Groningen, gekeken naar restafval in de agrarische sector. Zoals snijd- en schilresten van aardappelen voor friet. Wat kan er gedaan worden met agrarisch restafval? Welke reststoffen leveren iets op?

Zo is er een zwachtel ontworpen dat biologisch afbreekbaar is. Gewone zwachtels als verband zijn niet composteerbaar, terwijl het natuurlijke verband uit agrarisch restafval wel afbreekbaar is in de natuur. De natuurlijke zwachtel draagt ook nog eens bij aan een snellere genezing en is beter voor de gezondheid, omdat het uit natuurlijke producten bestaat.

Agrarisch restafval wordt niet verspild en leidt tot een nieuw duurzaam product. Dus een win-win situatie!

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu