Samen vooruitgaan met nieuwe groene Kunde & Kennis

Van Hall Larenstein • Pauline Drost
Duurzame steden en gemeenschappen
Industrie, innovatie en infrastructuur
Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Circulair kennis
Met de kennis en kunde van nu kan er veel meer met producten van vroeger. Bijvoorbeeld de natuur nabootsen van wat de natuur zelf al kan creëren. Ook wel biomimicry genoemd. Hoe kunnen we ons laten inspireren door de natuur?

Nieuwe ondernemerschap, is ook een andere manier van omgaan met de natuur. Met name circulair omgaan met de natuur. Wat uit de natuur komt, kan weer gebruikt worden voor de natuur op een duurzame manier. Waardoor afval van toegevoegde waarde is voor de natuur in plaats van onomkeerbare vervuiling.

Samenwerken en klimaathoop
Gemeentes veranderen daardoor mee. Lokale ondernemerschap krijgt ook een andere manier van werken. De industrie past erop aan. Maar… Ook het onderwijs speelt hierin een grote rol. Studenten aan de Van Hall Larenstein zijn in gesprek gegaan met mensen. Mensen gaven aan dat ze er een grote puinhoop van hebben gemaakt, zo groot, dat de moed soms in de schoenen zakt en dat ze het gevoel hebben er alleen voor te staan. Oftewel eco-depressie.
Door het zien van veel projecten, waarbij bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen steeds meer en beter samenwerken, krijgen ze weer klimaathoop. Iedereen doet het toch samen, en dat het ook kan!

Nieuwe kennis toepassen
Ieder jaar breidt de kennis en kunde uit bij alle partijen en daarmee wordt de informatie voor studenten ook steeds concreter. Er is heel veel ander soort kennis. Het is handig als dat ook wordt toegepast, omdat het fundamenteel kan zijn voor een ander toekomst.
Door o.a. te kijken naar wat er nodig is voor overheidsbesturing, maar ook door te kijken naar manieren van lobby’en, de wetgeving en contracten. Hoe kan je de nieuwe kennis en kunde ook daar op doorvoeren?

Het toepassen van alle nieuwe kennis en kunde kan in de praktijk! Dat laten studenten aan de Van Hall Larenstein i.s.m. de Gemeente Ooststellingwerf zien. Lees hier de drie voorbeeldprojecten.

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu