International Business and Natural Resources

Van Hall Larenstein • Pauline Drost
Kwaliteitsonderwijs
Partnerschap om doelstellingen te bereiken
Verantwoorde consumptie en productie

Minor
Van Hall Larenstein biedt een halfjaarlijke minor ‘International Business and Natural Resources’ aan voor studenten die de toekomst naar een circulaire economie willen vormgeven bij (inter)nationale bedrijven. Door kennis op te doen naar natuurlijke hulpbronnen en daarin de brug te slaan naar economie en ecologie, vanuit hun eventuele voorstudie(s).

De studenten onderzoeken in samenwerking met bedrijven wat opnieuw gemaakt kan worden of heroverwegen wat men nu doet. Ze leren vaardigheden om duurzame bedrijfsmodellen en supply chains te ontwerpen.

Emotionele reis
De studenten hebben gelijk vanaf de start veel verantwoordelijkheden. Juist voor de persoonlijke ontwikkeling en het onderdeel systeemdenken waar Van Hall Larenstein mee experimenteert, lees meer hier. De studenten leren op een intensieve wijze hoe ze zelf het lineaire en vaste denkpatronen kunnen doorbreken.

Gastsprekers in verwarring brengen
Pauline Drost, docente en coördinator van de minor: “Studenten hebben de kennis, maar leren tijdens de minor de juiste vragen te stellen aan de gastsprekers die een gastcollege geven. Ze leren vragen te stellen die de gastspreker prikkelen door een vraag te stellen dat de gastspreker in verwarring brengt om anders te laten denken, die normaal lineair denken gewend zijn.”

Digitaal onderwijs
Studenten krijgen nu thuisonderwijs in een digitale omgeving vanwege COVID-2019. In het volgende schooljaar ziet het er naar uit dat het voor 80% zo blijft en dat het voor 20% in een fysieke omgeving plaatsvindt. Pauline Drost ziet in dat de rol weggeven aan de studenten in het digitaal lesgeven heel goed werkt. In plaats van dat zij als docente de les voorbereidt, laat ze soms de studenten een les voorbereiden. “Ik kan namelijk ook heel erg veel leren van mijn studenten en op deze manier blijf je de studenten betrekken bij de les.”

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu