Systeemdenken in het onderwijs

Van Hall Larenstein • Pauline Drost
Kwaliteitsonderwijs

Natuur als corebusiness
Van Hall Larenstein heeft als visie om te besturen vanuit de natuur als corebusiness in plaats van vanuit geld. Doordat de natuur als uitgangspunt dient, leren studenten (en docenten) veel sneller en diepgaander circulair in plaats van lineair denken.

Niet lineair denken, maar systeemdenken
Meerdere filosofen en wetenschappers hebben al kenbaar gemaakt dat er met een lineaire denkwijze de huidige en toekomstige problemen niet kunnen worden opgelost. De wil van docenten en studenten is er om duurzaam en circulair te denken en te doen, maar vaak weten ze niet goed hoe. Van Hall Larenstein is gaan experimenteren met systeemdenken, oftewel fundamenteel anders kijken naar samenhang en verbindingen. Inmiddels doen zij dit in het derde jaar op rij!

Iedereen betrokken
In het experiment neemt de school ook de visie van studenten mee. Wat zijn hun waarden, wat vinden zij belangrijk? Samen met de waarden van het bestuur en de docenten, komen zij op deze manier meer tot een interactief en iteratief onderwijs, dat door de corebusiness van Van Hall Larenstein als groen onderwijsinstituut de verbinding tussen mens én natuur in de genen heeft.

Verschillende rollen
Veel projecten binnen Van Hall worden uitgevoerd in samenwerking met lectoraten, studenten en docenten. Er zijn docenten die aan alle aspecten van duurzaamheid invulling geven, maar ook docenten die benadrukken dat in ecosystemen de mens niet als uitgangspunt wordt genomen voor het beheer van het leven op aarde, maar de  natuur. Er zijn docenten gespecialiseerd in het vakgebied systeemdenken om kennis en inzicht an sich op te bouwen, maar er zijn ook docenten gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de studenten in het systeemdenken. Jongeren zijn de pioniers voor een andere toekomst en ontwikkelen daarom persoonlijk leiderschap om diepgaande transities vorm te geven. Zo worden jongeren bijvoorbeeld gestimuleerd om de verrassende vragen te kunnen en durven stellen tijdens gastcolleges, om ook de gast te prikkelen in omdenken!

Afbeelding van Marcel Douwe Dekker, gebaseerd op een eigen standaard en die van Pierre Malotaux (1985), “Constructieleer van de menselijke samenwerking”, in BB5 Collegedictaat TU Delft, pp. 120-147.

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu