Docent Ontwikkel Team Internationaliseren en verduurzamen landbouw

Hoe ziet volgens jullie duurzame landbouw eruit en op welke manier kunnen burgers worden betrokken bij de duurzame voedselproductie?
Dit zijn slechts twee van de vele vragen van het regionale ECOLE-project over kringlooplandbouw die leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs krijgen voorgelegd door de Provincie Fryslân.

Het regionale ECOLE-project is ontwikkeld door IVN (Jongeren Adviesbureau) in samenwerking met het Docent Ontwikkel Team Internationaliseren van het Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân, basisschool ’t Holdersnêst en het Drachtster Lyceum. Hogeschool Van Hall Larenstein is als ‘kennisbaak’ actief betrokken bij het project. 

Het ECOLE project verbindt uitdagingen die we in Friesland ervaren en global goals (o.a. SDG 12 over verantwoordelijke consumptie en productie) die we gezamenlijk delen. Het is een project waar regionale onderwijsinitiatieven uiteindelijk een globale impact hebben.

Op 11 maart worden docenten van betrokken scholen via een trainingssessie verder inhoudelijk op de hoogte gebracht. Gezamenlijk wordt dan de strategie bepaald, hoe leerlingen uit het primair, secundair en studenten van Hogeschool Van Hall het best kunnen samenwerken om vragen over kringlooplandbouw te beantwoorden.

De heer Klaas Fokkinga, Gedeputeerde v.d. Provincie Fryslân, zal de opdracht op 18 maart om 09.30 aanbieden. Locatie van handeling is het Drachtster Lyceum. 

Volgend schooljaar krijgt het ECOLE project een vervolg waarbij ook partnerscholen uit Slovenië, Polen en Tsjechië betrokken worden. Het voedselvraagstuk is tenslotte een grensoverschrijdend thema.

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu