Inspiratie

Omgeving

Gert Biesta

Van ego-centrisch naar ‘eco-centrisch’ in-de-wereld-zijn. In zijn boek De terugkeer van het lesgeven (2017) gaat onderwijspedagoog Gert Biesta o.a. in op de vraag: Zijn onze individuele wensen wenselijk voor ons samenleven? Niet-volwassen zijn is als je je geheel laat leiden door je eigen wensen en verlangens; volwassen zijn is wanneer je jezelf altijd de vraag stelt of wat jij wens wenselijk is, zowel voor jouzelf als voor jouw leven met anderen op onze planeet.

Omgeving

Generaties over de toekomst van de aarde

De Missing Chapter Foundation legt strategische verbindingen tussen de onbevangen vragen van jongeren enerzijds en de mindset en acties van volwassenen anderzijds rondom de bezorgdheid over en zorg voor de toekomst van de aarde.

Deskundigheid

Circulair ondernemen

Nederland Circulair stimuleert mensen en organisaties om circulair te produceren, consumeren en organiseren. Naast de online community organiseren we ook praktische activiteiten en bieden we handige tools om organisaties en bedrijven ‘circulair’ verder te helpen.

Deskundigheid

Duurzaam ondernemen

Met een netwerk van ruim 130 wetenschappers ondersteunt Het Groene Brein ondernemers die stappen willen zetten richting een nieuwe duurzame economie.

Deskundigheid

Greenpeace trainingen

Greenpeace biedt online trainingen aan of bij u op school voor basisschooldocenten, om duurzaam doen en denken (nog) beter te te integreren in de les.

Omgeving

Duurzame PABO

Duurzame PABO is het netwerk van pabo’s en basisscholen die actief bezig zijn met duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Sociale betrokkenheid, economische voorspoed, een schoon milieu en ruimte voor de natuur geven invulling aan het concept duurzame ontwikkeling.

Deskundigheid

Vereniging Circulair Friesland

Vereniging Circulair Friesland organiseert elke maand een Circulair Café. Hier is iedereen welkom die zijn licht wil opsteken over wat er gaande is in de regio en daarbuiten op het gebied van circulaire economie. Bij Circulair Friesland werken aanjagers op de thema’s water, energie, mobiliteit, biomassa, biobased plastics, voedsel, landbouw en onderwijs. Zij zijn te allen tijde bereid om een gesprek aan te gaan!

Deskundigheid

Coöperatie Leren voor Morgen

Coöperatie Leren voor Morgen zet zich als netwerk in voor leren voor duurzame ontwikkeling: binnen én buiten het onderwijs en van peuter tot professional. Hun doel is om duurzaamheid in het DNA van het onderwijs te verankeren. Op de site vind je onder andere ook een overzicht aan informatie, trainingen en cursussen per onderwijsniveau.

Bedrijfsvoering

Het Groene Kompas

Het Groene Kompas is een tool die onderwijsteams helpt om op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek te gaan over het verankeren van duurzame ontwikkeling in de school en/of opleiding. Aan de hand van vier thema’s bepaal je waar jij en je team nu staan en wat jullie gezamenlijke ambitie is. De uitkomsten van het gesprek kan je gebruiken als input voor een teamplan. Het Groene Kompas is gratis en vertaald in het Engels en Taiwanees.

Bedrijfsvoering

Duurzame schooldoelen verwezenlijken

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Hobéon ondersteunt opleidingen of instellingen bij het verwezenlijken van hun duurzame doelen. Zij ondersteunen scholen bij de borging van duurzame ontwikkeling.