Inspiratie

Curriculum

Big Food Workshop 15-17 juni

De Ellen MacArthur Foundation is ontstaan om de circulaire economie wereldwijd te versnellen. Op de site staan inspirerende en informatieve voorbeelden. Dit keer organiseert zij een Big Food Workshop van 15 – 17 juni. Op het programma staan verschillende sessies over het onderwerp waar je uit kunt kiezen. De sessies bekijken en gelijk registreren? Dat kan hier.

Curriculum

Docu: From The Soil Up

From The Soil Up is een korte documentaire (16 min) over het belang van landschapsherstel, uitgelegd door verschillende experts in het veld. De documentaire is gemaakt ter ondersteuning van Commonland. Zij hebben als missie om aangetaste landschappen te transformeren in bloeiende ecosystemen en gemeenschappen op basis van solide businesscases en in lijn met internationale beleidsmaatregelen en richtlijnen.

Curriculum

Lesmateriaal klimaat- verandering

Tipping Point Ahead (TPA) heeft in samenwerking met Nederlandse klimaatonderzoekers lesmateriaal over klimaatverandering ontwikkeld voor HAVO/VWO-onderwijs in de bovenbouw. O.a. Les Snacks, waarin leerlingen in 10 tot 15 minuten zelfstandig aan de slag gaan met een klimaatgerelateerd onderwerp. Ook bieden ze informatieve filmpjes over klimaatverandering aan.

Curriculum

Schoolgebouw verduurzamen

BEAAM-NL-medior Duurzaamheidsscan en Beroepsoriëntatie is een gratis lespakket voor het voortgezet onderwijs. Waarbij zij leren hoe ze het eigen schoolgebouw duurzamer kunnen maken en leren hoe ze een advies opstellen voor de directeur, maar leren ook over het beroepenveld in de bouw.

Omgeving

Gert Biesta

Van ego-centrisch naar ‘eco-centrisch’ in-de-wereld-zijn. In zijn boek De terugkeer van het lesgeven (2017) gaat onderwijspedagoog Gert Biesta o.a. in op de vraag: Zijn onze individuele wensen wenselijk voor ons samenleven? Niet-volwassen zijn is als je je geheel laat leiden door je eigen wensen en verlangens; volwassen zijn is wanneer je jezelf altijd de vraag stelt of wat jij wens wenselijk is, zowel voor jouzelf als voor jouw leven met anderen op onze planeet.

Omgeving

Generaties over de toekomst van de aarde

De Missing Chapter Foundation legt strategische verbindingen tussen de onbevangen vragen van jongeren enerzijds en de mindset en acties van volwassenen anderzijds rondom de bezorgdheid over en zorg voor de toekomst van de aarde.

Deskundigheid

Circulair ondernemen

Nederland Circulair stimuleert mensen en organisaties om circulair te produceren, consumeren en organiseren. Naast de online community organiseren we ook praktische activiteiten en bieden we handige tools om organisaties en bedrijven ‘circulair’ verder te helpen.

Deskundigheid

Duurzaam ondernemen

Met een netwerk van ruim 130 wetenschappers ondersteunt Het Groene Brein ondernemers die stappen willen zetten richting een nieuwe duurzame economie.

Deskundigheid

Greenpeace trainingen

Greenpeace biedt online trainingen aan of bij u op school voor basisschooldocenten, om duurzaam doen en denken (nog) beter te te integreren in de les.

Omgeving

Duurzame PABO

Duurzame PABO is het netwerk van pabo’s en basisscholen die actief bezig zijn met duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Sociale betrokkenheid, economische voorspoed, een schoon milieu en ruimte voor de natuur geven invulling aan het concept duurzame ontwikkeling.