Week voor meer Duurzaamheid in praktijk onderwijs

Piter Jelles de Brêge • Corine Willemse
Duurzame steden en gemeenschappen
Kwaliteitsonderwijs
Verantwoorde consumptie en productie
Waardig werk en duurzame groei

Van 5-9 oktober 2020 houdt Piter Jelles de Brêge de Week van de Duurzaamheid. Op allerlei manieren zijn de leerlingen van de school voor praktijkonderwijs bezig met duurzamer omgaan met materialen en hun eigen omgeving. Bij de lessen Creatief maken de leerlingen hun eigen Recycle Art van verzamelde restmaterialen.

Ook bedenken de leerlingen onder de noemer Het Beste Idee concrete ideeën voor wat we samen nog kunnen verbeteren op school qua duurzaamheid. Deze ideeën gaan we in het najaar verder onderzoeken om te kijken welke zinvol en haalbaar zijn. We gaan ze voorleggen aan de leerlingenraad, zodat de leerlingen hun mening kunnen geven en meedenken over de uitvoering.

Zodat we met elkaar onze school weer een beetje duurzamer maken én onze leerlingen leren hoe ze buiten school kunnen bijdragen aan meer duurzame consumptie. Volg onze ontwikkelingen op facebook.com/DeBrege.

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu