Van VONKEN naar VUUR!

RCE SPARK Fryslân • Tomas van Hermon
Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Afgelopen maandag organiseerde SPARK the Movement een grote bijeenkomst met een heel diverse groep mensen. Met docenten, studenten, directies, bedrijven, overheden, profs uit kunst- en cultuureducatie en regionale en landelijke ervaringsdeskundigen op het gebied van Leren voor Duurzame Ontwikkeling is er gepraat om de contouren van SPARK RCE Fryslân neer te zetten.

‘Drie jaar geleden startten we op soortgelijke wijze SPARK the Movement’, zegt Swart, programmaleider, ‘Nu is het tijd om de beweging te verankeren. Dat we dit jaar door de VN zijn erkend als RCE Fryslân maakt dat we nu de volgende stap moeten nemen’.
Een RCE staat voor Regional Community-centre of Expertise, op het gebied van leren voor duurzame ontwikkeling.

Max, stagiair bij SPARK vertelt: ‘Sinds januari zijn we deel van het internationale netwerk van regio’s die net als wij werken aan de transities richting een leefbare 22e eeuw. In Schotland bijvoorbeeld zit een RCE, die werken met een ‘code of conduct’ – een richtsnoer om leren voor een circulaire economie en een duurzame samenleving structureel vorm te geven in de regio. Dat inspireert!’

In enthousiaste break-out groepen werd nagedacht over vragen zoals: “Welke drie zaken hebben we in 2025 als onderwijsorganisaties geregeld om leren voor duurzame ontwikkeling voor te leven in de bedrijfsvoering?”  en “Wat verwachten jullie van de organisaties die deel uitmaken van de regionale leergemeenschap voor duurzame ontwikkeling? ” De uitkomsten worden vastgelegd door twee tekenaars, die een infographic maken van de uitkomsten. Zodra deze beschikbaar is zullen we die ook via de socials delen.

Tomas, ook stagiair: ‘Ondanks dat we tegen het eind van het jaar zitten en iedereen verdrinkt in de online vergaderingen was er veel energie en zijn we tot veel nieuwe inzichten gekomen. Dit was voor ons een erg belangrijk moment.’

We staan aan de vooravond van grote veranderingen op het gebied van duurzaamheid, en het onderwijs hoort daar zeker bij. Daarom is het belangrijk om met elkaar na te denken over onze positie in Noord-Nederland, wat onze krachten zijn en hoe we die kunnen bundelen. Deze oploop reflecteert ook onze keuze om te praten over een Regional Community of Expertise. Hartelijk dank aan iedereen die meedeed en we hebben zin om samen de volgende stappen te gaan zetten!

Ook interesse om mee te doen? Stuur ons dan een berichtje – leuk!

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu