Uitnodiging Webinar: Opleiden tot duurzaam vakmanschap – 8 feb 2022

Friesland College - Praktische Wereldburger • Iris Mars
Kwaliteitsonderwijs
Waardig werk en duurzame groei

Opleiden tot duurzaam vakmanschap: hoe doe je dat? Duurzaamheidsexpert en auteur Hilda Feenstra maakt tijdens een online webinar op dinsdag 8 februari – samen met ons – de vertaalslag van duurzaam denken naar duurzaam doen. Het webinar is door het 1-jarig bestaan van het expertiseplatform Praktische Wereldburger vanuit het Friesland College georganiseerd en vindt plaats tijdens de Week van de Circulaire Economie. Mis het niet!

Tijdens dit online webinar laat Hilda Feenstra – duurzaamheidsexpert en auteur van het boek ‘Duurzaam zijn moet je Durven’ – je zien hoe je de vertaalslag kunt maken van duurzaam denken naar duurzaam doen. Want hoe komen wij daar? Hoe zorgen we ervoor dat onze studenten duurzame vakmensen worden? Zijn we voldoende voorbereid op de toekomst? De SDG’s zijn binnen het Friesland College inmiddels geïmplementeerd. Nu is het tijd voor de volgende stap, zodat onze studenten als praktische wereldburgers de aanjagers van de energietransitie binnen hun specifieke beroepscontext worden.

Samen met haar compagnon helpt Hilda vanuit hun bedrijf ‘Local Matters’ organisaties om hoge ambities op het gebied van duurzaamheid te formuleren én waar te maken in hun primaire proces. Vanuit het bedrijf, gevestigd in Heerenveen, geeft Hilda trainingen op andere roc’s over soortgelijke vraagstukken. Ook geeft ze lezingen door heel Nederland. Ze deelt haar ervaringen, expertise en anekdotes dinsdag 8 februari graag met ons!

Hilda: “Door ontwikkelingen als klimaatverandering, grondstoffenschaarste en het snelle verlies aan biodiversiteit is duurzaamheid in de afgelopen jaren een megatrend geworden.

Het is dé kerntaak van een (beroeps)onderwijsinstelling om de studenten voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst met relevante kennis en vaardigheden. Daarom is het absoluut noodzakelijk voor een onderwijsinstelling om in het onderwijs volop in te spelen op een megatrend die onze hele samenleving en (dus) arbeidsmarkt grondig gaat veranderen.”

Algemene informatie
Online webinar: ‘Opleiden tot duurzaam vakmanschap, #hoedan?’ | Duurzaamheidsexpert Hilda Feenstra
Dinsdag 8 februari
12.00-13.00 uur

AANMELDEN
Het is gericht op docenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), maar het Friesland College stelt 10 plekken beschikbaar voor geïnteresseerde externen. Aanmelden kan tot en met vrijdag 4 februari door een mail te sturen naar: i.mars@fcroc.nl. Vol = vol.

 

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu