Tienerschool Lemmer

Tienerschool Lemmer • Jolanda Bakker
Kwaliteitsonderwijs

In augustus 2021 start Tienerschool Lemmer met het 1014 onderwijs. Onderwijs dat de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs versoepelt, om het welbevinden van de leerling centraal te stellen. Deze tienerschool is ontstaan vanuit de samenwerking tussen Zuyderzee Lyceum (Vario Onderwijsgroep) en basisschool Tweespan (Gearhing Primair onderwijs).

In schooljaar 2017-2018 hebben leerkrachten en directie van beiden scholen de eerste stappen gezet naar een vergaande samenwerking. De samenwerking startte met twee doelen:

  • De overstap van het po naar het vo wordt voor leerlingen zowel onderwijsinhoudelijk als qua beleving soepeler.
  • Meer recht doen aan de specifieke leervraag van leerlingen.

De twee scholen besloten bij het oprichten van de Tienerschool, nog andere doelen toe te voegen:

  • Het keuzemoment kunnen uitstellen om zo vroegtijdig schooluitval en demotivatie te voorkomen.
  • Rekening houden met de specifieke ontwikkeling van tieners, sterk beïnvloed door het puberbrein.
  • Een evenwicht vinden tussen sturen en begeleiden, coachen en instrueren. De balans wordt hierbij mede bepaald door de leerling zelf onder begeleiding van de coachende leerkracht.

Ontwerpen, onderzoeken en ontwikkelen
Als tienerschool willen zij kinderen voorbereiden op het wonen en werken in een wereld die constant in ontwikkeling is. Om goed toegerust te zijn op deelname aan deze maatschappij die complexer wordt, is het belangrijk dat kinderen leren zelf keuzes maken en overzicht houden op hun werkelijkheid. Voor de wereld van morgen is het belangrijk dat het onderwijs ingericht is vanuit 3 O’s; Ontwerpen, Onderzoeken en Ontwikkelen.

De tienerschool wordt vormgegeven vanuit de gedachte dat kinderen steeds meer regie toepassen in wat ze willen leren, verder bouwen op wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. De kinderen krijgen niet aangeleerd wát ze moeten denken maar hoe ze moeten denken.

Van start in augustus 2021
Op dit moment is het ontwikkelteam volop aan de slag om dit mooie innovatieve onderwijsconcept verder vorm te geven zodat ze in augustus 2021 met de eerste tieners kunnen starten op Tienerschool Lemmer.

Kijk voor meer informatie op tienerschoollemmer.nl

(Bron)

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu