Stappen naar duurzame ondernemerschap

Circulair Kwartier • Annigje
Duurzame steden en gemeenschappen

Circulair Kwartier werkt samen met groepen studenten van Friesland College en het Frisian Design Factory die per groep een module volgen. Een groep is doorgeschoven naar een andere module en wordt er een nieuwe groep geïntroduceerd, bestaande uit 9 studenten. Op de foto van links naar rechts: Isabel, Nicola, Lucia, Annigje, Rikst, Doede, Merel, Milan, Mark en Foske.

“Het was de eerste twee weken voor ons even wennen en rondkijken wat we moeten oppakken van de vorige groepen. We hebben ons ingelezen in de vorige rapporten en hebben het voor onszelf duidelijk gemaakt wat er van ons verwacht word, wat we van de ondernemers kunnen verwachten en wat nou precies het einddoel is. Maar we kunnen nu zeggen dat we de juiste richting op staan en er met z’n allen wat leuks van gaan maken!”

Call to actions
Er werd een infoavond georganiseerd. Daarbij zijn er meerdere call to actions besproken. Mocht u ook interesse hebben, meldt u dan nu aan via circulairkwartier@gmail.com. Circulair plastic lab van Marcel Crul en 5 studenten van Frisian Design Factory zouden graag een kijkje willen nemen in uw bedrijf om het plasticgebruik binnen uw bedrijf te analyseren.

Freonnen fan fossylfrij Fryslan
Bewuster omgaan met fossiele brandstoffen, daar wil Roel Steringa u graag bij helpen. Mocht u behoefte hebben aan advies, kunt u hem contacteren via info@freonen.nl

Friesland college
Friesland college heeft beschikking tot het maaklab. Deze willen testen welke reststromen er zijn en wat hiermee gedaan kan worden. Hiervoor zijn ze op zoek naar enthousiaste ondernemers die hierin het voortouw willen nemen voor eventuele testen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Frank Kroondijk: f.kroondijk@fcroc.nl

Quick scan
Deze scan brengt de kennis en vaardigheden met betrekking tot circulariteit in kaart. Vervolgens wordt er een tool ontworpen waarmee de ondernemers een verbeterslag op het gebied van circulariteit kunnen maken. Dit zal eind maart, begin april bekend worden gemaakt.

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu