Sporten combineren met een ander vak

Piter Jelles Impulse • Harry Verhaar
Goede gezondheid en welzijn
Kwaliteitsonderwijs
Waardig werk en duurzame groei

Gymleraar Harry Verhaar van middelbare school Piter Jelles !mpulse uit Leeuwarden heeft een unieke manier van lesgeven ontwikkeld om kinderen een gezondere leefstijl aan te laten nemen én tegelijk op een leuke(re) manier een vak te leren, zoals wiskunde, Nederlands… eigenlijk elk vak. Op dit moment helpt Harry andere scholen in Europa deze methode ook toe te passen.

Onderwijs kan zo veelzijdig gemaakt worden als je maar wil. “Onderwijs gaat om zoveel meer dan kennisoverdracht.” aldus Harry.

Bron: Gemeente Leeuwwarden

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu