SPARK SDG KOMPAS in alle praktijklokalen

Terra • Marjan Nijenbanning & Heleentje Swart & Lennie Qiu
Alle doelen
Kwaliteitsonderwijs
Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Samen met de Meest Duurzame Docent MBO, Marjan Nijenbanning, werd het SPARK SDG Kompas ontwikkeld. Bij TERRA hangen deze kompassen nu als grote magnetische whiteboards in elk vaklokaal. In de praktijk blijkt dat het kompas op verschillende manieren kan worden ingezet:

· om met collega’s en studenten te brainstormen over welke SDG’s nu al vaak, af en toe of niet aan bod komen in het curriculum;
· om te evalueren aan welke SDG of SDGs men tijdens een afgelopen les heeft gewerkt;
· om te benoemen aan welke SDGs men deze maand een bijdrage wil leveren.

In de rechterkolom is per SDG aangegeven welke onderwerpen er bij dit doel horen. Deze onderwerpen zijn afgeleid van de subdoelen die door de VN bij elke SDG zijn benoemd.

Wil je ook een SPARK SDG Kompas in jouw lokaal, met jullie logo er op? Geef ons dan een seintje!

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu