SDGs infographics

RUG Campus Fryslan • Indira vd Zande
Alle 17 doelen

Studenten van RUG Campus Fryslân hebben nagedacht over de vraag: Hoe verhouden de Duurzame Ontwikkelingsdoelen zich tot het (Friese) voedsellandschap en ons voedselsysteem? Hoe verhoudt duurzaamheid zich tot de manier waarop we producten laten groeien, produceren, verwerken, vervoeren, eten, verspillen en hergebruiken? Iedere student maakte van een ander Sustainable Development Goal een infographic.

Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland
Sluit menu