Scholieren als jonge wetenschappers aan de slag

Academie van Franeker • Pieter Oosterhof
Kwaliteitsonderwijs

De Academie van Franeker is een centrum waarbij het universitaire verleden van Franeker een gezicht krijgt. Ze willen wetenschappelijk onderzoek en onderwijs stimuleren en faciliteren in samenwerking met Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen.

Ook willen zij jong en oud samen in contact brengen met wetenschappelijk onderzoek. Voor de volwassenen zijn er al langer publiekscolleges te volgen. Voor de jeugd is er sinds kort de ‘Junior Academie’. De Junior Academie ontwikkelt een doorgaande leerlijn voor scholieren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. Het doel is dat ook veel scholieren in aanraking komen met wetenschappelijk onderzoek. Bestuurslid Pieter Oosterhof van de Academie licht toe: “Niet iedereen hoeft een universitaire opleiding te gaan doen. Maar een nieuwsgierige en onderzoekende houding komt altijd van pas, ongeacht je leeftijd of beroep.”

Dankzij steun van het Klaarkampster Weeshuis heeft de Academie dit jaar een begin kunnen maken met de ontwikkeling van de doorgaande leerlijn. Op basisscholen ‘De Korendrager’ en ‘De Toermalijn’ draait momenteel in de groepen 7 en 8 een pilot-project. De onderwijsteams van beide scholen volgden een korte training om kennis te maken met het project. Oosterhof: “Als Academie hanteren we een leercode: We stellen het oordeel uit, we hebben een onderzoekende houding en we gaan de dialoog aan. Dat zijn volgens ons drie heel belangrijke uitgangspunten.”

De eerste lessen vonden plaats op woensdag 4 november jl. ‘Juf’ Ingrid Teertstra en ‘meester’ Josse Pietersma verzorgden een inleidende les, waarbij de kinderen gelijk zelf mochten beginnen met onderzoek. Juf Ingrid: “Het overkoepelende thema dat wij voor de leerlijn gekozen hebben is ‘verzilting’. Dit is voor de regio, maar ook wereldwijd een belangrijk thema. Stukken bouwland ten noorden van Franeker zijn momenteel al te zout om nog akkerbouw op te bedrijven. Dit zal de komende jaren naar verwachting alleen maar erger worden.” Meester Josse vult aan: “Maar voor de groepen 7 en 8 gebruiken we dit thema vooral als een opstapje. In de eerste les hebben we de kinderen bijvoorbeeld vooral zelf aan de slag laten gaan met emmers water, maatbekers en pakken zout. Het was prachtig om te zien hoe alle kinderen op hun heel eigen wijze begonnen te onderzoeken. Bij sommigen werd het een prachtige knoeiboel!” Ingrid: “Ze zijn inderdaad heerlijk bezig geweest op het schoolplein. Maar we zijn ook bezig geweest met het bedenken van serieuze onderzoeksvragen over zout en water. Want gedurende het project gaan de kinderen hun eigen onderzoek opzetten en uitvoeren”.

Om de twee à drie weken is er een les (december uitgezonderd) en in de tussentijd kunnen de kinderen zelf werken aan hun project dat doorloopt tot in 2021.

De Junior Academie van Franeker wil het project in 2021 graag voort zetten met meer scholen. Ook de middelbare scholen hebben reeds interesse getoond. De eerst contacten zijn reeds gelegd met scholen in de gemeente Waadhoeke.

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu