Plastic, het nieuwe gevaar!

Stellingwerf College • Petra Boorsma
Leven in het water
Leven op het land

Gezien in het BioSintrum in Oosterwolde- expositie van kunstwerken van het Stellingwerf College…!

Het Stellingwerf College is bewust bezig met leren voor duurzame ontwikkeling, op vele manieren:

Duurzaamheid
We maken ons onderwijs eigentijdser door oog te hebben voor technologische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Door thema’s als duurzaamheid, cradle to cradle en bio-based economy aan te bieden proberen we de jeugd bewuster op te leiden voor een betere toekomst. Het thema ‘duurzaamheid’ maakt dat ze bewuster met hun omgeving weten om te gaan.

Leerlingen van atheneum 2 aan de Stellingwerf College hebben kunstwerken gemaakt van plastic afval. Simpel idee en het resultaat levert meer dan alleen een leuk kunstwerk op. Naast dat het allemaal erg leuk is om te zien, wordt er hiermee ook bewust bij plastic afval stilgestaan en wat voor impact dit kan hebben op dieren aan vaste land en onder water.

Stellingwerf College

Over het BioSintrum:
Het onderwijs binnen de gemeente Ooststellingwerf, zonder mbo- of hbo-instelling, heeft met het Biosintrum een flinke boost gekregen. Studenten en docenten van vijf grote mbo- en hbo-instellingen gebruiken het gebouw actief. Voor hybride onderwijs (is in samenwerking met ondernemers ervaren en leren).
Lessen, congressen, stages, afstudeeropdrachten, workshops en onderzoek op het gebied van de nieuwe economie vinden volop plaats. Er is het Lectoraat Bodem van Hogeschool van Hall Larenstein gevestigd, onderdeel van het kennisconsortium Bodem onder leiding van Lector Emiel Elferink.

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu