Ontzilten landbouwgrond met postelein

Mariënburg Academie • Cilia Hiemstra, Martine van der Meer, Mayke Halma en Nynke Timmermans
Duurzame steden en gemeenschappen
Geen honger
Klimaatactie
Verantwoorde consumptie en productie

Door klimaatverandering verzilt de bodem en dat is een probleem voor de boeren. Hoe kan je met zoutminnende planten het zout uit de bodem halen?? Bekijk hier de korte introductie video!

 

Of lees hier het hele werkstuk: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:84198a92-18ff-4c55-95ac-2891bc033100?viewer%21megaVerb=group-discover

 

Dit onderzoek is bedacht, opgezet en uitgevoerd door Cilia Hiemstra, Martine van der Meer, Nynke Timmermans en Mayke Halma. Dit onderzoeksverslag is het uiteindelijke resultaat van ons profielwerkstuk. Het onderzoek richt zich op de verziltingsproblematiek in Nederland. Wij zijn als groep allemaal erg geïnteresseerd in de vakken biologie, aardrijkskunde en scheikunde, maar wat ons als groep écht samenbracht was ons gezamenlijke interesse in de thema’s rond milieu en klimaat. We zijn gaan kijken naar verschillende problemen die op dit moment in Nederland spelen en belandden zo bij het verziltingsprobleem. Toen we ons gingen inlezen over dit onderwerp, beseften we dat het overgrote deel van het onderzoek dat al gedaan is rond dit thema, zich focust op het aanpassen van landbouwcultuur op verzilte bodems. Wij waren juist nieuwsgierig naar hoe we verzilting kunnen tegengaan en misschien zelfs terugdraaien. Op deze manier kwamen wij op het idee om een manier te zoeken om de verzilte bodems te ‘ontzilten’. Na onderzoek over ontzilting te hebben gedaan, kwamen wij er al snel achter dat dit vooral gebeurde met behulp van zoutminnende planten, halofyten. Deze planten onttrekken zout uit de bodem en kunnen dus erg nuttig zijn bij het ontzilten van landbouwgrond. Omdat we het liefst ook een praktijkgericht onderzoek wilden doen, hebben we gekeken naar mogelijke practica die we zouden kunnen doen om meer te weten te komen over het gebruik van halofyten als ontzilte plant. Uiteindelijk hebben we gekozen om te kijken naar de effectiviteit van één specifieke plant als ontzilter: de posteleinplant (Portulaca oleracea). De details en natuurlijk de resultaten van dit onderzoek zijn terug te lezen in dit verslag. We hopen dat we met dit onderzoek hebben kunnen bijdragen aan een mogelijke oplossing voor de verziltingsproblemen in Nederland. Tot slot is het nog van belang te vermelden dat dit PWS tot stand is gekomen met de geweldige hulp van mevrouw Boersma, meneer Snakenborg namens van Hall Larenstein, meneer Enequist, meneer Agterberg, mevrouw Scheffer en Chantel Hoeve namens Wageningen University & Research. We hebben heel veel van jullie mogen leren en zijn erg dankbaar voor jullie hulp.

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu