Jongeren in bedrijf OMRIN

Omrin • Jelmar Helmhout
Betaalbare en duurzame energie
Duurzame steden en gemeenschappen
Industrie, innovatie en infrastructuur
Kwaliteitsonderwijs
Waardig werk en duurzame groei

“Te veel om op te noemen”, begint Jelmar Helmhout, communicatiemanager van afvalverwerkingsbedrijf Omrin, Fries woord voor kringloop, het gesprek over de samenwerkingen die zij hebben met scholen. Het project Himmelwike staat een week in het teken van afval bij basis- en voortgezet onderwijs en is volgens Jelmar daarmee gelijk de bekendste samenwerking. Meer dan 8000 leerlingen, +100 scholen en 6 gemeentes in de regio Friesland werken deze week samen met als doel minder afval en meer hergebruik in de regio. Een schone omgeving proberen ze zo vroeg mogelijk mee te geven aan jongeren.

In samenwerking met de gemeente, voert Omrin een afvalbeleid uit, waar de gemeente educatie en preventie in op heeft genomen. Scholen die meedoen aan de Himmelwike gaan de schoolomgeving opruimen. Omrin faciliteert tijdens deze week gastlessen, maar wordt steeds vaker buiten de Himmelwike om gevraagd om een gastles te komen verzorgen. De bewustwording rondom afval groeit met iedere jaar. Al meer dan 100 gastlessen zijn er inmiddels gegeven door afvalcoaches die door Omrin in het leven zijn geroepen. Soms worden de coaches gevraagd door scholen om als jurylid ingezet te worden, of om met de vuilniswagen langs te gaan en is er een VR-bril om de ‘Waste experience’ te mogen ervaren. Via een digitale bril kan er een virtuele wereld van afval waargenomen worden.

Omrin is niet alleen betrokken bij het lager onderwijs, maar heeft ook jaarlijks stagiaires lopen van hogescholen als NHL Stenden en Van Hall Larenstein, en worden er onderzoeken uitgevoerd door studenten van de RUG Campus Fryslân. Daarnaast is de wens er om meer mbo’ers te betrekken, met name in de sector veiligheid en techniek, maar het blijkt toch lastiger te zijn in de praktijk om deze te vinden.

De uitdaging in stages zit volgens Jelmar in het inspirerend en interessant houden van een stageperiode voor de jongere generatie. Daarmee maak je het indirect ook interessant voor een bedrijf. Er zijn geen betere trendwatchers dan jongeren. De traditionele stages mogen van hem meer losgelaten worden. Meestal wordt vooraf een stageopdracht afgebakend en moet deze SMART zijn. De ruimte om tot iets vernieuwends te komen en om nieuwsgierig uit te wijken naar andere dingen te gaan kijken om tot ludieke resultaten te komen wordt daarmee kleiner gemaakt. Vaak wordt de vrije beloop van exploratie en vindingrijkheid van jongeren ermee doodgeslagen, en dus ook de kansen voor een bedrijf.

Soms hoeven er geen oplossingen gezocht te worden voor een vooropgesteld onderzoeksopzet om aan een stageopdracht te voldoen. Het mag ook al doende eindigen op een halve inzicht aan het einde van de stagerit, maar die wellicht richting geeft aan een nieuwe blikveld dat triggert om anders naar de wereld te gaan kijken en die een begin vormen van een inspiratiehoek voor frisse input. Eventueel voor een volgende stagiair om van daaruit verder te broeden. Het speelveld van stagelopen mag dus veel breder om als jongere en bedrijf vooruit te helpen.

Omrin wil hier zelf ook een rol in de toekomst gaan spelen door de nieuwe generatie op te nemen in hun beleid. Hoe kan er binnen het bedrijf via de activiteiten nog meer de kunde en kennis benut worden van de jongeren? Het moet een tweede natuur worden om te redeneren vanuit de nieuwe generatie. Jongeren mogen qua beleid meer betrokken worden, maar met in het achterhoofd niet te vergeten kritisch naar ze te blijven kijken, zodat zij er ook iets van leren.
Het onderwijs mag ook de organisatie prikkelen en uitdagen om tot verfrissende nieuwe vraagstukken te komen waar beide partijen mee geholpen worden.

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu