Maken insectenhotel

Stellingwerf College • Astrid Rienks
Geen honger
Goede gezondheid en welzijn
Kwaliteitsonderwijs
Leven op het land

Leerlingen uit de brugklas maken een insectenhotel waarin tenminste 3 verschillende insecten en 1 wilde bijensoort in kunnen leven. Het hotel moet uit duurzame en natuurlijke materialen bestaan. Biodiversiteit is belangrijk bij dit thema.

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu