Make it Move kinderen leren program-meren

Friesland College • Jos Linneman
Industrie, innovatie en infrastructuur
Kwaliteitsonderwijs
Ongelijkheid verminderen
Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Studenten van het Friesland College, opleiding Pedagogisch werk en Onderwijsassistenten leren kinderen van de basisscholen van Comprix in Oost- en Weststellingwerf en Opsterland, programmeren in spelvorm. Eén van de basisscholen vraagt lessen in programmeren voor een groep van de school, studenten verdiepen zich hierin, maken opdrachten, bereiden in de groep lessen voor en gaan deze uitvoeren op de basisschool. Op deze manier zijn de studenten afgelopen 2 schooljaren met ong 1300 kinderen van groep 1 t/m 8 aan het programmeren geweest en gaan dit ook het komend schooljaar weer doen. Dit tot tevredenheid van studenten en kinderen, van leerkrachten en docenten. Op deze manier komen studenten met innovatieve ontwikkelingen in aanraking en hebben iets extra’s mee te brengen voor het latere werkveld of vervolgstudie.

In het kader van nieuwe projecten verkennen we de mogelijkheid om ook Beebot-matten te maken rond duurzaamheid, bijvoorbeeld over biodiversiteit, gezond eten en de seizoenen. De beebot-mat van Het huisje dat verhuisde (zie foto) is al een mooi voorbeeld van circulair bouwen, de seizoenen en zorg hebben voor dat wat van waarde is!
terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu