Kennisclip bescherming weidevogels

Aeres MBO • Martine Hijlkema
Kwaliteitsonderwijs
Leven op het land
Partnerschap om doelstellingen te bereiken
Verantwoorde consumptie en productie

Aeres MBO Leeuwarden heeft in samenwerking met Van Hall Larenstein voor de Landbouwdeal Fryslân (natuurinclusieve landbouw in het onderwijs) divers lesmateriaal ontwikkeld voor haar studenten.

In deze kennisclip leren de studenten over de werking van een wildredder, warmte camera en drones. Met deze technieken kunnen op verschillende manieren weidevogels worden beschermd. Deze clip is onderdeel van een serie filmpjes:

Korte video Studenten enthousiast over leren in, van en met de praktijk

Korte video Melkveehouder Marten Dijkstra in Oldenboorn

Korte video Collectief Ecolana in Holwerd/ Ternaard

Korte video Melkveehouder Syste Gerritsma in Elahuizen

Korte video Mts de Jong-Terwischa in Baaium

en de Kennisclip Hoe bescherm je als boer weidevogels en andere dieren tijdens je werkzaamheden?

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu