Hoe werkt melkveehouder de Jong in Baaium aan natuurinclusief?

Aeres MBO • Martine Hijlkema
Kwaliteitsonderwijs
Leven op het land
Partnerschap om doelstellingen te bereiken
Verantwoorde consumptie en productie

Voor de landbouwdeal Fryslân; natuurinclusieve landbouw in het onderwijs, proberen we zoveel mogelijk onderwijs te verbinden aan de de praktijk. Marten de Jong te Baaium behoort nu tot één van de demobedrijven van Aeres MBO Leeuwarden en Hogeschool Van Hall Larenstein.

Met enige regelmaat zijn de studenten aanwezig bij de demobedrijven en doen daar opdrachten. Zo kunnen ze in de praktijk kennismaken met deze vorm van landbouw, ervaren wat dit inhoudt en nóg meer leren over de mogelijkheden.

Dit filmpje maakt onderdeel uit van een serie Natuurinclusieve Landbouw en onderwijs:

Korte video Studenten enthousiast over leren in, van en met de praktijk

Korte video Melkveehouder Marten Dijkstra in Oldenboorn

Korte video Collectief Ecolana in Holwerd/ Ternaard

Korte video Melkveehouder Syste Gerritsma in Elahuizen

Korte video Mts de Jong-Terwischa in Baaium

en de Kennisclip Hoe bescherm je als boer weidevogels en andere dieren tijdens je werkzaamheden?

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu