Griene Wike themaweek

CSG Liudger • Wilma van der Zee
Goede gezondheid en welzijn
Klimaatactie
Kwaliteitsonderwijs
Leven in het water
Leven op het land

Locatie Burgum organiseert van dinsdag 2 juli t/m vrijdag 5 juli ter afsluiting van het schooljaar een Griene Wike voor alle leerlingen van klas 1 t/m 3. Johannes Kramer, gedeputeerde van de provincie Friesland opent de week woensdag 3 juli vanaf 8.30 uur. Dankzij de medewerking van ruim 35 bedrijven en instellingen uit de regio Burgum, is er een educatief en sportief programma voor de leerlingen samengesteld.

Griene Wike
“Eén van de speerpunten van onze locatie is: oog voor de toekomst. De Griene Wike sluit heel goed aan bij dit speerpunt. Met de Griene Wike willen we onze leerlingen bewust maken van de omgeving en hun invloed op de natuur en het milieu,” aldus Mieke IJedema, directeur CSG Liudger locatie Burgum. De onderwerpen natuur, milieu, klimaat en duurzaamheid staan tijdens de week centraal. Daarnaast staat de gehele week in het teken van de Friese taal. Dit betekent dat een groot deel van de workshops tweetalig wordt aangeboden.

Programma
Dinsdag 3 juli kunnen de leerlingen deelnemen aan allerlei activiteiten, die een link hebben met de gekozen onderwerpen. Van timmeren met restafval, een bezoek aan De Fûgelhelling, een workshop natuurfotografie, het meekijken bij een volgelringstation tot een bezoek aan een duurzaam en/of biologisch bedrijf. Gedeputeerde Johannes Kramer is woensdag 3 juli aanwezig om de week officieel te openen. Na de opening staat er voor de leerlingen een theoriecarrousel op het programma, waarbij ze meer komen te weten over de onderwerpen natuur, milieu, klimaat en duurzaamheid. De week wordt afgesloten met twee sportieve dagen. Tijdens deze dagen kunnen de leerlingen kiezen uit 20 sportieve activiteiten.

Wereld Natuur Fonds
De leerlingen mogen zelf ook een bijdrage leveren aan een betere wereld, aan de hand van een ‘anti-waste-battle’ voor het Wereld Natuur Fonds (WWF). WWF werkt aan bescherming en herstel van onmisbare natuur, door in het hele land actie te voeren voor een wereld waarin mens en natuur kunnen groeien en bloeien. De leerlingen van locatie Burgum worden uitgedaagd om hun ecologische voetafdruk te verkleinen, door simpele duurzame toepassingen te doen.

Ook in Omrop Fryslân te zien vanaf 7:53 min.

Duurzame themaweek onderwijs

Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland
Sluit menu