Circular Finance

RUG • Luca Collard
Duurzame steden en gemeenschappen
Waardig werk en duurzame groei

Circular Finance, Luca Collard, studente aan de Rijksuniversiteit Groningen: “Hoe kan management accounting de transitie van lineaire naar circulaire bedrijfsmodellen versoepelen?”
Luca Collard presenteerde in de Kanselarij in Leeuwarden haar afstudeeronderzoek naar dit onderwerp, als onderdeel van haar studie Business Administration aan de RUG. Ze presenteerde daarvoor een handzaam model dat terug te vinden is in deze powerpoint. Belangrijkste conclusie is dat management accounting practices en structuur bieden een belangrijke driver zijn voor circulaire economie.

Daarnaast voerde ze een gesprek met Ynova, Circulair Friesland, Donker Groen (voorheen Donker Groep), IPF, NHL Stenden, SPARK en de Rabobank om haar onderzoek te vertalen naar de praktijk. De deelnemers aan het gesprek zijn voornemens minstens twee casussen te ontwikkelen waarbij van a tot z wordt doorgedacht hoe invoer van een circulair bedrijfsmodel versneld kan worden doorgevoerd.

 

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu