Whole School Approach

Whole School Approach; SPARK the movement ontwikkelt samen met Nordwin College en nog twee MBO’s, Wageningen Universiteit en Aeres Hogeschool een model voor een integrale schoolaanpak voor inbedding van de SDGs in het curriculum, de pedagogisch didactische aanpak, de bedrijfsvoering, de deskundigheidsontwikkeling van collega’s en de samenwerking met de regio. Presentatie en workshops op congres in Wageningen.

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu