Whole School Approach

Tsjollyn Kuperus is docent bij MBO Life Sciences in Leeuwarden. Daar is het onderwijs de laatste jaren flink veranderd; er wordt gewerkt vanuit de theorie van de ‘Whole School Approach’. Deze werkwijze ondersteunt scholen om de samenhang tussen duurzaamheidsvraagstukken een vaste plek te geven in het curriculum. In een hybride leeromgeving geven studenten hun eigen leertraject vorm met echte vraagstukken van bedrijven en organisaties. Hierdoor is haar rol als docent anders geworden. Hoe ervaart Tsjollyn dat? Lees het hele artikel hier!

 

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu