Verdiepend project om de WSA gemeengoed te maken in het onderwijs

Bron foto: SME Advies

Whole School Approach to sustainability

“Duurzaamheid in onderwijs betekent niet een extra boek op de al volle plank. Feitelijk zou duurzaamheid een katalysator van onderwijsvernieuwing moeten zijn die leidt tot goed onderwijs en leerlingen in staat stelt gelukkig te leven binnen verantwoorde ecologische, economische, ethische en sociale grenzen. De opgave is een schoolklimaat te creëren waarin duurzaamheid in de genen zit, ofwel; waarin duurzaamheid de ‘default’ (normaalwaarde) is in plaats van onduurzaamheid, zoals nu vaak het geval is.” Aldus Arjen Wals, hoogleraar Transformatief leren voor sociaal-ecologische duurzaamheid aan de WUR. 

Nordwin College was een van de eerste scholen die aan de slag ging om de WSA to sustainability in de praktijk toe te passen. Onderwijskundige Edith Fernandes ziet de WSA als een aanpak om duurzaam doen en denken integraal en structureel in het DNA van het onderwijs te krijgen: ‘De WSA helpt om samenhang te ontdekken en om elkaar de juiste vragen te stellen’. 

SPARK is als lid van de coöperatie Leren voor Morgen betrokken bij een verdiepend project rond de whole school approach to sustainability.  Ons gezamenlijke doel is dat duurzaamheid is verankerd in het onderwijs: de verschillende actoren in en rond de school hebben duurzaamheid in het onderwijs geïntegreerd en leerlingen ervaren dit als het nieuwe normaal. Gelukkig willen heel veel mensen op en rond scholen dat ook! Zij hebben echter ook een heleboel andere dingen aan hun hoofd. Veelal is duurzaamheid, zeker in het begin, iets dat ‘erbij’ komt. Om de beoogde transitie in gang te zetten, is het daarom belangrijk om rekening te houden met wat er speelt op scholen. Het gedachtegoed van de WSA moet dan ook worden doorontwikkeld tot een gemeenschappelijke taal die kan rekenen op steun in het onderwijs. 

Op 29 oktober organiseert de VO-Academie een gratis webinar o.l.v. Anne Remmerswaal. Opgave kan via onderstaande link:

https://www.vo-academie.nl/aanbod/masterclass-duurzaamheid-maak-werk-van-een-schoolbrede-en-samenhangende-aanpak-van-duurzame-ontwikkeling

 

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu