Platform VMBO-docenten

Platform VMBO-docenten – SPARK the movement richt samen met CircuLeren een platform op voor VMBO docenten. Verreweg de grootste groep leerlingen in Friesland zit op het VMBO. Door ons expliciet op deze doelgroep te richten willen we de kennis en de vaardigheden van VMBO docenten versterken om samen te werken en samen te leren aan de transitie die nodig is voor een circulaire economie en een duurzame samenleving

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu