Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs

Het NADO gaat korte, wetenschappelijk gefundeerde trainingen verzorgen voor docenten in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, ter bevordering van kennis over onderwerpen als klimaatverandering, de SDGs, circulaire economie. Ook ontwikkelen we een module met ‘soft skills’ – welke vaardigheden hebben docenten nodig om deze complexe onderwerpen te bespreken? SPARK the movement is betrokken bij de oprichting en de ontwikkeling van de Nationale Academie voor Duurzaam Onderwijs. Zie voor meer info https://academievoorduurzaamonderwijs.nl/

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu