KOERSplan O3 Leeuwarden

Wij spreken onze doelen, ambities en wensen uit, voor nu en de toekomst en hoe wij ons daaraan verbinden. Een vertaalslag van de veranderende maatschappij naar onze rol en de wijze waarop beide samenkomen zijn te lezen in onze nieuwe koers en geeft ons een kader voor de komende jaren. Inhoudelijk richten we ons op drie speerpunten die nauw verbonden zijn met de Noordelijke regio en stakeholders: Sustainable Development Goals, Brede Persoonsvorming, Ondernemendheid en dit alles vanuit de methode Design Thinking/Learning.

Lees hier het KOERSplan dat tot stand is gekomen na intensieve dialoog en sparsessies met diverse betrokkenen: studenten en vertegenwoordigers van NHLStenden, ROC Friese Poort, Friesland College, directie, managers, ondernemers en innovatiemakers!

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu