Waarom Spark The Movement?!

Met alle scholen en opleidingen in Friesland versterken we de beweging om samen te bouwen aan een circulaire economie en een toekomstwaardige wereld. De 17 Duurzame Werelddoelen van de VN brengen duidelijk in beeld wat dit concreet betekent.

Spark nodigt docenten, directeuren, conciërges, onderwijsassistenten, beleidsmakers en bestuurders, kortom, iedereen die bezig is om onderwijs te maken, uit om jongeren te helpen ontdekken hoe we in een lokale context duurzame oplossingen kunnen vinden. 

Eregalerij

Elke les, elk project, elke actie die bijdraagt aan een duurzame wereld is voor ons een Spark. En ook kleine vonken waarderen we: elke bijdrage kan de bewustwording van het belang om anders naar onze wereld te kijken aanwakkeren.

Alle Friese Sparks verzamelen we in de Eregalerij. Op de kaart kan je bovendien zien welke bedrijven en gemeenten actief bezig zijn met duurzaamheid. Als je weet wat waar gebeurt kan je slimmer en sneller in actie komen.

Maar … actie alleen is niet genoeg. Bouwen aan een circulaire economie en aan duurzaamheid betekent zorgdragen voor jezelf, voor anderen en je leefomgeving en dus dat je verder kijkt dan je eigen grenzen en verder dan de dag van vandaag. 

Zelfscan 

Duurzaam leren doen en denken is meer dan het doorlopen van een les of een project: het vraagt van ons om op een andere manier naar de wereld te leren kijken. Spark biedt daarom ook een gratis Zelfscan, gebaseerd op een integrale schoolaanpak.

Naast wat we jongeren leren is het ook belangijk om na te denken hoe we leren, waar we leren, van wie we leren en met wie. Door het curriculum, de didactiek, de bedrijfsvoering, onze deskundigheid als docenten én de relatie tussen de school/opleiding en de maatschappij (de schoolcultuur) op elkaar af te stemmen vergroot je de impact van wat we jongeren in dit geval willen helpen ontdekken: hoe kan jij met jouw talent van betekenis zijn in deze wereld?

Spark nodigt alle basisscholen, voortgezet onderwijs scholen, alle MBO en HBO opleidingen en University Campus Fryslân uit om deze vraag op te pakken. Met de Zelfscan krijg je inzicht in de vraag waar jij en je onderwijsteam nu staat én wat je kan doen om duurzaamheid een stukje verder te verankeren in jullie onderwijs.

Spark of the Month

Maandelijks kiest een wisselende jury uit de Eregalerij de Spark of the Month, op basis van originaliteit, impact en de frequentie waarmee scholen en opleidingen hun inzet op het gebied van Circulaire Economie en een Duurzame Maatschappij in de spotlights zetten. Bekijk in de Eregalerij welke scholen deze waardering al ontvingen!

Spark Award

Daarnaast krijgt elke school of opleiding die de zelfscan invult een Spark Award toegestuurd. De scan is opgebouwd uit drie fases. De eerste fase wordt grofweg gekenmerkt door ad hoc activteiten die vaak afhankelijk zijn van individuele collega’s; in de tweede fase wordt al meer procesmatig gewerkt en in de derde fase is duurzaam doen en denken structureel en integraal onderdeel van het onderwijs. Check met de Zelfscan of jullie starters zijn, runners – dat wil zeggen: lekker op weg, of leaders?!

Contact

Heb je behoefte aan ondersteuning of advies? Dat kan telefonisch, per mail of aan de hand van een persoonlijk gesprek: elke school of opleiding die aan de slag gaat met circulaire economie of met duurzaamheid kan aanspraak maken op 2 uur gratis ondersteuning vanuit Spark the Movement!

Ja, ik doe mee!

 

Meer weten of heeft u een vraag?

Indien u een vraag heeft over een Spark