Workshop over identiteit, voor jouw klas!

Live Your Story • Annemieke Lamme
Gendergelijkheid
Goede gezondheid en welzijn
Kwaliteitsonderwijs
Ongelijkheid verminderen
Live Your Story werkt in Friesland nauw samen met Tûmba, organisatie die opkomt voor discriminatie en COC Friesland, organisatie die opkomt voor gendergelijkheid. Ze komen o.a. op scholen in alle jaarlagen en niveaus met een Friese versie van de theatervoorstelling in de klas Homonologen. Na afloop gaan de leerlingen dieper in op het onderwerp seksuele diversiteit in een workshop onder leiding van een ervaren voorlichter van het COC of Tûmba.

Live Your Story wil werelden samenbrengen. Generatiekloven verkleinen, verschillen in onderwijsniveaus, tussen mensen met verschillende achtergronden en geloofsovertuigingen of seksuele geaardheid. Telkens slaan ze een brug tussen de online en de offline wereld, want dat is nu de realiteit van het dagelijkse leven. Live Your Story omarmen het verschil door diversiteit te vieren en zoeken vanuit nieuwsgierigheid naar de ander met meer verbinding.

Theater als middel
Het middel dat ze inzetten is theater, gespeeld door mensen die hun eigen verhaal leven én delen. We geven het publiek een ervaring mee. Via theater kunnen ze issues pestgedrag en discriminatie op een laagdrempelige en simpele manier aankaarten. Doordat het gespeeld wordt door mensen die hun eigen verhaal vertellen kan het publiek zich met hen identificeren als positieve rolmodellen. Door het publiek een visuele en fysieke ervaring mee te geven spreken we recht tot het hart.

Workshop
Na de theatervoorstelling geven ze een workshop. Om ook in gesprek te gaan met het publiek van wat zij hebben ervaren en of zij het herkennen in hun eigen (school)leven. Ook geven Live Your Story tools mee om zelf meer open te stellen voor anderen. In de voorstellingen en workshops van Live Your Story leren de toeschouwers zichzelf, maar ook hun vrienden, klasgenoten en docenten beter begrijpen.

Wil je de theatervoorstelling en workshop ook bij jou in de klas? Er zijn twee soorten theatervoorstellingen met bijbehorende workshops, in seksuele geaardheid en in afkomst & identiteit. Zie hieronder of klik hier naar de web site van Live Your Story:


Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland
Sluit menu