Winnaar Waste Battle & de Sneekweek

Aeres VMBO Sneek • Afke Hepkema en Gooitske Zijlstra
Industrie, innovatie en infrastructuur
Kwaliteitsonderwijs
Verantwoorde consumptie en productie
Waardig werk en duurzame groei
Met de Waste Battle gaan we samen met jongeren op zoek naar innovatieve ideeën om zwerfafval te voorkomen die verder gaan dan een bewustwordingscampagne en opruimacties.
Winnaar van de laatste Waste Battle is team Limpio van Aeres VMBO Sneek (voorheen Nordwin College).
De meiden zitten ondertussen in de derde klas hebben een fanny pack bedacht om je eigen troepjes bij bijvoorbeeld festivals te kunnen bewaren als je even geen vuilnisbak in de buurt hebt. En ook je flesje drinken.
De Waste Battle heeft een aantal partners waaronder Omrin, en het atelier van Estafette de kringloopwinkel in Leeuwarden helpt mee om met gebruikte stoffen het tasje vorm te geven. Dat is nog niet alles, want het tasje wordt tijdens de SneekWeek gelanceerd en gratis uitgedeeld aan jonge mensen tussen de 12-24 jaar. De SneekWeek wil namelijk verduurzamen en daar past het idee van team Limpio heel goed bij.

Ontzettend gaaf dat team Limpio, de winnaars van de Waste Battle SúdwestFryslân 2022 , de heuptasjes in samenwerking met het up-cycle atelier van Estafette gaat maken en kan lanceren op de SneekWeek 2023!

Bezoek Estafette
De meiden vertellen: “Woensdag 30 november hebben we kennisgemaakt met Bert Elderhuis, manager van de Recycle boulevard bij Estafette en met Wilma Stienstra, stylist en betrokken bij Up-Cycle atelier van Estafette.  Wij, Hedwig, Naomi van Limpio waren daar en ook onze docent Afke Hepkema –  alle drie van Aeres Sneek – en Gooitske Zijlstra namens de Waste Battle.

Het mooie is dat Estafette gaat meewerken om de eerste 150 Limpio-heuptasjes te maken! De input voor details zoals  stof, model zoeken wij uit en daarna zijn we vervolgens met Wilma Stienstra bij de inname en sortering van binnengekomen textiel en het naaiatelier gaan kijken om een indruk te krijgen hoe het werkt. Ze was heel enthousiast om dit met Limpio te doen en heeft ons met trots verteld over wat ze doen bij het naaiatelier.

We hebben ook ‘oude’ zeilen ingezameld, dat wordt in de tasjes verwerkt, en daar maakt Estafette weer gebruik van in het ontwerp. Hoe cool. We zijn vervolgens met Wilma Stienstra bij de inname en sortering van binnengekomen textiel en het naaiatelier gaan kijken om een indruk te krijgen hoe het werkt. Ze was heel enthousiast om dit met Limpio te doen en heeft ons met trots verteld over wat ze doen bij het naaiatelier.
Maandag 5 december hebben we een verkennend en leuk gesprek gevoerd met Sander ten Bos, directeur stichting SneekWeek. Ook hij en zijn collega’s vinden het idee van Limpio hartstikke cool en wil meehelpen dit idee waar te maken door Limpio een platform te bieden tijdens de SneekWeek 2023.
Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij de SneekWeek en daarom vinden ze het een mooi idee waar ze zich aan willen verbinden.
terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu