Whole School Approach to Sustainability

Nordwin College MBO 3&4 • Edith Fernandes

Nordwin College, Clusius College en Aeres MBO Almere ontwikkelden én testten samen met Oberon, Wageningen Universiteit en Aeres Hogeschool de Whole School Approach to Sustainability (WSA). Deze scholen hebben ieder op een eigen manier ervaren dat de WSA concrete handvatten biedt om duurzaamheid op school vorm te geven en/of in kaart te brengen. Opbrengsten van dit NRO onderzoek zijn een handreiking met stappenplan (inspiratieschema) en een filmpje.

Zie hiervoor de site van Duurzaam Door:
https://www.duurzaamdoor.nl/sites/default/files/2019-06/Handreiking-Whole-School-Approach-voor-duurzame-ontwikkeling-2019.pdf
en
https://www.duurzaamdoor.nl/sites/default/files/2019-06/Invulbaar-Inspiratieschema-bij-Handreiking-WSA.pdf

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu