Weerstand & Oplossingen Kerstgroet O3

Leerwerkbedrijf O3 • Sara de Vries
Alle doelen
Kwaliteitsonderwijs

Wat een jaar! Op alle niveaus in de wereld hebben we een reis naar binnen (moeten) mogen maken. Wat dient ons, wat willen we vasthouden en waar nemen we afscheid van?

O3 Leeuwarden heeft ervaren dat haar bestaansrecht nauw samenhangt met de brede vorming van onze studenten, als mens én professional. We willen een plek zijn en blijven waar ze graag komen. Waar gelachen kan worden, en keihard gewerkt. Tranen gedeeld en successen gevierd. Een plek waar onze mensen ervaren dat hun binnenwereld samenvalt met \’buiten\’.

We leerden steeds beter te vertrouwen op het inzicht en keuzes van onze studenten om een project wel of niet aan te nemen. Betrokkenheid nam toe en de leerbereidheid expandeerde. Er werden vaker dan de afgelopen jaren maatschappelijke projecten aangenomen waar ook door de studenten van NHL Stenden, Leisure en Eventmanagement enthousiast op gereageerd werd. Marketing en Communicatie studenten van het Friesland College uit zowel Heerenveen en Leeuwarden wisten ons goed te vinden dit jaar, dat als tegenhanger van de terugloop van het aantal m&c studenten van ROC Friese Poort. In januari geven we een pitch aan een klas van die school en opleiding met als doel sterker zichtbaar te worden en studenten te werven.Lees dit ook als uitnodiging voor jullie school en opleiding!

De eerste lockdown leek ons te verlammen, we vonden het een klus om onze mensen op afstand te coachen en te blijven verbinden aan de projecten en opdrachtgevers. Wat hebben we daarvan geleerd! We gaan als bedrijf nog steeds het beste op elkaar fysiek ontmoeten maar ondanks dat blijken we veerkrachtig en inmiddels in staat om zelfs op afstand betekenisvolle projecten te managen, studenten te coachen en daarmee ons bedrijf te runnen. Uiteraard met de nodige hilarische momenten tussendoor en soms gebrekkige wifi verbindingen. Weerstand ombuigen en met elkaar delen wat wel kan en dus oplossingsgericht denken en doen, is misschien wel de grootste winst.

Het KOERSplan werd goed ontvangen. Het geeft ons richting al is het soms zoeken naar het bewust (bekwaam) op de vloer verbinding maken met de pijlers, omdat we het al zolang als een soort \’natuurlijk\’ meenemen in de uitvoering. Komend half jaar richten we ons op het bouwen van ons Huis van Werkvermogen als team, richten we onze aandacht op bewustwording m.b.t de SDG\’s en Ondernemerschap en nemen we afscheid van \” hoe we denken dat het moet \”. De intentie is daarmee een nog vrijere \’denk\’ cultuur te realiseren die bijdraagt aan experimenteren en leren in de breedste vorm.

Graag zien we jou weer terug in het nieuwe jaar om onze jonge mensen eraan te herinneren dat wij zijn, een zelf vernieuwende generatie die zich kenmerkt als hoopvol, moedig, wendbaar en betrokken.

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu