Weerbaarheid creëren in een tijd van snelle veranderingen

Van Hall Larenstein • Judith Reinsma
Goede gezondheid en welzijn
Kwaliteitsonderwijs
Waardig werk en duurzame groei

Duurzaamheid gaat niet alleen over het klimaat, maar ook over het welzijn van de mens. Dat komt via een lesmodule dat op de Hogeschool van Larenstein wordt gegeven, heel sterk naar voren. Studenten zijn namelijk de spil van de toekomstige samenleving. Hoe leren we ze weerbaar maken in een tijd van snelle veranderingen?

Judith Reinsma, docente opleidingen Bedrijfskunde, Agribusiness en International Business, heeft jarenlang verandermanagement gevoerd bij bedrijven om mensen in beweging te krijgen. Nu 6 jaren docente aan de Hogeschool Van Hall Larenstein, leert ze studenten zelfinzicht te krijgen en manager te worden in het eigen leven.

Veranderingen zijn geen projecten, maar een constante factor. Alles is een proces.

Vooral in een tijd waar kleine en grote veranderingen in een sneltreinvaart voorbijrazen. Is het waardevol om studenten hier handvaten in te bieden. Zodat ze als manager in deze veranderingen, controle hebben over hun eigen leven en daar op de lange termijn vruchten van kunnen plukken. Zodat ze gezonder in het leven staan, maar ook beter duurzamere keuzes kunnen maken.

De lesmodule verandermanagement met een duur van negen weken geeft ze aan twee minoren op de Hogeschool, International Business & National Resource Management en Toekomstgericht ondernemen. De eerste acht weken krijgen de studenten één keer per week een les. In week negen sluiten ze de lesmodule af met het inleveren van een rapport. Op het eind gaven de studenten de volgende feedback over de lesmodule:

  1. “Ik ben blij dat ik dit geleerd heb. Ik zie nu waar m’n vader vastloopt. Ik kan het nu anders gaan doen, zodat ik niet ook vastloop.” (redactie: De vader werkt in de agrarische sector.)
  2. “I would never have believed a model could help me understand a change I have been through, how to overcome it and show me where I stand in change.”
  3. “Ik ben steviger in mijn schoenen komen te staan, ben sterker dan ik dacht en weet nu hoe ik moet reageren tijdens negatieve momenten.”
  4. “Ik had altijd het gevoel dat een verandering van de ene op de andere dag klaar of gelukt moest zijn. Maar om een verandering tot stand te brengen, daar gaat een heel proces aan vooraf.”
  5. “Door meer open te staan voor veranderingen, ben ik mentaal veel beter voorbereid op een verandering in de toekomst. Dat zorgt voor een stuk versoepeling in mijn leven.”
  6. “Ik neem mee dat een verandering onvermijdelijk is en plotseling kan voorkomen. Maar dat ik zelf in de hand heb hoe ik erop reageer. Dat ik geen slachtoffer ben van de verandering, maar de regie in handen kan nemen.”

Deze lesmodule zou verplichte kost moeten worden binnen het onderwijs. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer informatie over deze lesmodule? Stuur dan een mail naar redactie@sparkthemovement.nl.

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu