Wat telt echt?

De Gearhing • Monique Bueving
Kwaliteitsonderwijs

Vanuit een duidelijke visie op ‘wat echt telt’ werkt Onderwijskoepel De Gearhing met een zelf geinitieerd kerndoel, opgenomen in het strategisch beleidsplan voor de periode 2019-2022. Dat dit leidt tot bijzonder onderwijs komt duidelijk naar voren door het feit dat vier basisscholen dit jaar samen de Friese Onderwijsprijs wonnen voor het project ‘Greidhoeke goes Onderwijs’.

Kerndoel 39A luidt:
De leerlingen leren zorg te dragen voor een duurzame overdracht van de aarde aan de volgende generatie.

Toelichting en verantwoording
“De mensheid geeft de aarde niet als erfenis door aan een volgende generatie, maar heeft de aarde te leen van de komende generatie”
De kinderen leren dat ze vanuit de verbinding met hun hoofd, hart, handen en spiritualiteit de wijsheid hebben om te kunnen zorgen voor een duurzame overdracht van de aarde aan de volgende generatie.

Individualisering van de samenleving
De Westerse samenleving kent vanuit de industrialisering een ontwikkeling naar sterke vormen van individualisering. Talentontwikkeling, eigen mening, individueel belang boven groepsbelang, democratie en feminisme zijn belangrijke uitkomsten voor het onderwijs vanuit deze individualisering: “de wereld verbeteren begint bij jezelf”.

Collectieve verantwoording
De aarde raakt uitgeput door de uitwassen van massaconsumptie. Daarnaast heeft de wereld te maken complexe en ingrijpende problematiek zoals klimaatveranderingen, grote stromen vluchtelingen, terrorisme, honger en oorlogen die de aarde en de mensheid uitputten. Door onderdeel te zijn van de gemeenschap, waar ook het onderwijs deel van uitmaakt, leren kinderen dat onderwijs een collectieve beweging op gang kan brengen, waarin mensen invloed hebben op complexe wereldproblematiek.

Leren keuzes te maken
Kinderen leren dat ze kunnen wisselen tussen een individueel perspectief en belang en een collectief perspectief en belang. Kinderen leren verantwoording te dragen voor zowel het individuele belang als het groepsbelang.

In verbinding zijn
Door kinderen te leren de verbinding te blijven houden met hoofd, hart en spiritualiteit, leren ze het intuïtieve weten te (her)kennen. Kinderen leren dat het intuïtieve weten ook een vorm is van kennisoverdracht.

Bron: ‘Down to Earth’; een film van Rolf Winters en Renata Heinen. Vertoond op Klimaatconferentie 2015. Kerndoel 39A, uitgewerkt door Monique Bueving

Strategisch beleidsplan: https://www.gearhing.nl/assets/Uploads/Docs/Subsite-0/def-publieksversie-Gearhing-Strategisch-beleidsplan-2018-2022.pdf

Meer info over het project Greidhoeke goes Onderwijs, zie bijvoorbeeld: http://www.obsdeopslach.nl/Praktisch/1211-P-greidhoeke-goes-onderwijs

 

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu