Voor of tegen het muziekfestival Eilân (op Terschelling)?

Aeres (Nordwin College) • Edith Fernandes
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Leven op het land

Mbo-leerlingen van de opleiding Natuur & Recreatie kregen te maken met de vraag of ze voor of tegen het festival Eilân zijn. Dat is een muziekfestival dat in september op Terschelling gehouden wordt.

Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs (NADO) organiseerde samen met SPARK the Movement (project van Vereniging Circulair Friesland) en folkshegeskoalle schylgeralân een ecosafari voor de mbo-leerlingen. Waarbij de NADO cursussen, lezingen en workshops geeft om kennis te bieden in Duurzame Ontwikkeling binnen het onderwijs. Het folkshegeskoalle schylgeralân is een plek voor ontspanning, creativiteit en educatie in het bos aan het strand van Terschelling.

Een week lang gingen de studenten op pad in het natuurgebied op Terschelling waar het festival gehouden wordt. Zij deden onderzoek naar alle aspecten die bij zo’n festival komen kijken.

Dit deden zij in twee verschillende groepen. Een groep ging uitzoeken waarom ze voor het festival moeten zijn en de andere groep ging uitzoeken waarom ze tegen het festival zijn. De opdracht viel niet mee. Meningen wisselden enorm. Het lijkt eerst leuk, eindelijk iets voor jongeren, maar als het voor een bepaalde doelgroep is, staan ze toch minder achter het festival. Nadat ze eilandbewoners hebben gesproken, voelt het ook niet goed om een festival te geven in een natuurgebied. Voor de studenten leek het voor de bezoekers uiteindelijk niet echt om de natuur te gaan als er op het festival ook alcohol kan worden genuttigd.

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu