Veldwerkweek pabo

NHL Stenden • Lyjanne Berens
Kwaliteitsonderwijs
Partnerschap om doelstellingen te bereiken
Waardig werk en duurzame groei

Afgelopen week verbleef pabo 2 een week in Orvelte voor de jaarlijkse projectweek Mens en Wereld. Dit jaar is het gelukt een samenwerkingsverband aan te gaan met de tweedegraads lerarenopleidingen aardrijkskunde en biologie. Agnes Jansen van aardrijkskunde en Steef Steeneken van biologie gingen eerder ook al naar Orvelte.

Zes derdejaars studenten hebben zorg gedragen voor de inhoudelijke begeleiding van het programma. Zij hebben op een voortreffelijke manier ervoor gezorgd dat deze week voor alle deelnemers een succes is geworden. De deelnemers oefenden in het organiseren van een excursie, en om vakoverstijgend gebruik te maken van de directe omgeving en het veldstudiecentrum om inspirerend onderwijs te maken.

De excursies werden op vrijdagochtend gebruikt om 80 brugklasleerlingen van het Dr. Nassaucollege in Beilen kennis te laten maken met veldwerktechnieken en de prachtige omgeving van Orvelte. Na een enerverende ochtend in het veld kwamen alle leerlingen met hun begeleiders terug op het veldstudiecentrum waar in kleine groepjes serieus werd geëvalueerd. Vervolgens gingen de leerlingen terug naar school en kon de laatste schoonmaakronde worden gemaakt door het centrum. Om 14.00 uur ging ieder moe en behoorlijk voldaan weer huiswaarts.

In deze vorm van onderwijs zitten interessante bouwstenen voor leren voor duurzame ontwikkeling (LvDO): de vakoverstijgende lesinhoud en de didactische aanpak worden afgestemd op de rijke leeromgeving in en om Orvelte, en de band van de leerlingen met hun omgeving wordt versterkt. Bovendien helpen ze door hun evaluaties de docenten-in- spé zicht te krijgen op mogelijke verbeteringen: samen reflecteren op vragen als doe ik de dingen goed versus de vraag: doe ik de goede dingen’? is een essentieel onderdeel van LvDO.

Leerlingen doen bodemonderzoek in de buurt van de ijzertijdboerderij op het Reijntjesveld.

Na afloop gaven de kinderen serieus feedback wat goed ging tijdens de excursie en wat beter had gekund.

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu