Unieke zwerfafvallessen

obs De Pionier • Jelmar Helmhout
Verantwoorde consumptie en productie

Onze afvaladviseur Pieter gaf de afgelopen drie dagen speciaal les over (zwerf)afval. Unieke lessen aan liefst 339 van OBS De Pionier uit Leeuwarden. Van groep 1 t/m 8.

Pieter: “Dit is voor mij uniek. Aan zoveel kinderen van een school heb ik nog niet eerder les gegeven.”

Met heel veel plezier, bij Pieter en de kinderen! Samen voor een schone en duurzame wereld. Binnenkort start ook Omrin’s Himmelwike weer. Ruim 8000 kinderen in Friesland doen dan mee om het gebied rond hun school schoon te maken.

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu