Uitnodiging 24/6: webinar – oplossingen voor boer en consument

Van Hall Larenstein • Pauline Drost
Industrie, innovatie en infrastructuur
Leven op het land
Verantwoorde consumptie en productie

Wat kunnen wij leren van wat de natuur al miljoenen jaren toepast? De natuur produceert geen afval.

Water en nutriëntencycli blijven stromen binnen en tussen levende organismen en niet-levende materie. Met als resultaat een vitale ecologie als basis voor de eerlijke economie en een gezonde maatschappij.

Internationale studenten van Hogeschool van Hall Larenstein (HVHL) nodigen boeren en consumenten uit om digitaal aanwezig te zijn bij een webinar. In deze webinar presenteren acht internationale studenten de resultaten van hun onderzoek naar biobased duurzaam gesloten systemen die zij het afgelopen half jaar hebben uitgevoerd. Zij ontwierpen een ander toekomst voor de gemeente Ooststellingwerf in de provincie Frysland.

Een vernieuwende herwaardering van al oude agrarische producten als wol, leer en hout. Afval van organische origine wordt ingezet om producten van waarde te creëren voor regionale economie en maatschappij. Hierbij is gebruik gemaakt van omdenk-methodes als systeem ontwerp waarbij grondstoffen en eindproducten hernieuwbaar worden ingezet o.b.v. natuurkunde, scheikunde en biologie in het sluiten van nutriënten kringlopen voor boeren, burgers, ondernemers en lokale overheid.

Dit is hoe Van Hall Larenstein in Leeuwarden samenwerkt in een praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd met studenten van de minor International Business and Natural Resources Management.

Meld je hier aan!

Wanneer?
Vrijdag 24 Juni 2022 tussen 9:30 en 12:30 (in het Engels)

Programma
09:15 – 09:30 Inloop met eerste kennismaking met de minor studenten en hun docenten
09:30 – 09:35 Welkom door Jaap Hulzinga (HVHL, opleidingsmanager Bedrijfskunde en Agribusiness en Internationale Business) en Pauline Drost (HVHL, coördinator minor International Business and Natural Resources Management)
9:35 – 9:45 Hoe passen we duurzaam systeemdenken toe in het onderwijs? door Alexander Prinsen (Scope Matters en mede-bedenker van de minor International Business and Natural Resources Management)
9:45-10:00 Ronde 1 – Presentatie resultaten door studenten Systeemontwerp: waarin zijn deze ontwerpen biobased duurzaam gesloten voor wol, leer en hout?
10:00 – 10:10 Muzikaal intermezzo
10:10 – 10:55 Ronde 2 – Presentatie resultaten door studenten Resilient ecodesign: hoe kun je de overvloed in jouw plaats herstellen via ecologische en sociale oplossingen en activiteiten?
10:55 – 11:05 Bespreken van de resultaten ronde 2 door studenten en docenten. Wat is het potentieel van elke gepresenteerde oplossing?
11:05 – 11:15 Muzikaal intermezzo
11:15 – 12:00 Ronde 3 – presentatie resultaten door studenten Duurzaam business model: welk business model ondersteunt en versnelt de transitie naar biobased duurzaam gesloten systeem in wol, leer en hout?
12:00 – 12:15 Bespreken van de resultaten ronde 3. Reflectie over het vertalen van dit systemische ontwerp naar de praktijk. Met betrokken studenten en hun project opdrachtgever bij de gemeente Ooststellingwerf.
12:15 – 12:30 Quiz: test uw kennis in lineaire ketens en circulaire systemen door op natuur gebaseerde oplossingen.
12:30 – 12:40 Afsluiting door Pauline Drost, uw digitale gastvrouw (en coordinator van de minor International business and natural resources management bij HVHL)

terug naar het overzicht
Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Aeres Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland Spark the movement partner: Friesland college Spark the movement partner: RUG campus Friesland Spark the movement partner: Van Hall Spark the movement partner: Kek 2 Spark the movement partner: Friese Poort
Sluit menu