Twirre inspireert met … De Hûnekop!

Friese Poort • Petra Kazimier
Alle 17 doelen

Op de laatste twee dagen voor de zomervakantie ging De Twirre met studenten van Friese Poort in Dokkum aan de slag voor ‘in sûne Waadrâne foar moarn’ met als afsluiter Emiel van de De Hûnekop! De Twirre zet zich in voor een sociaal en ecologisch gezonde regio in Noord Oost Friesland.

Uitvalbasis van werkgroep De Twirre is de Theaterkerk in Nes. De studenten waren hier in het kader van lessen burgerschapskunde.

Op donderdag voeren de jongeren met twee vissers uit Moddergat mee de Waddenzee op, en behalve uitleg over de visserij vertelden de schippers ook over de containerramp met de MSC Zoë, en wat er nog steeds uit zee opgediept wordt.

Op vrijdag inspireerde onder andere Anja Haga de studenten hoe je plastic vrij kan leven. De dag werd afgesloten met een heuse Friese #Tsjellensj…: Wat ga jij deze vakantie voor duurzaams doen?!

Via #twirredochmei postten de jongeren hun uitdaging op Instagram, bijvoorbeeld: meer fietsen, sneller douchen, en… mijn eerste vegetarische hamburger proeven. Goed bezig! We kijken uit naar het gesprek na de vakantie, en hoe het met het duurzame gedrag staat.

 

#twirredochmei #tjellensj #bioferskaat#noardeastfryslan #hunekop

Spark the movement partner: NHL Stenden Spark the movement partner: Omrin Spark the movement partner: Nordwin Spark the movement partner: Rabobank Spark the movement partner: FB Oranjewoud Spark the movement partner: Provincie Friesland
Sluit menu